طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی مبتنی بر یادگیری مشارکتی در محیط بازی رایانه‌ای برای دانش‌آموزان درخودمانده با عملکرد بالا

متین قاسمی سامنی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ علی دلاور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.58523.2277

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی در محیط بازی رایانه‌ای برای دانش‌آموزان درخودمانده با عملکرد بالا است. در جهت رسیدن به این هدف از روش آمیخته از نوع اکتشافی متوالی استفاده شد. به این صورت که برای بررسی وضعیت موجود و شناسایی عناصر و مؤلفه‌های الگوی پیشنهادی از روش تحقیق کیفی و بکارگیری روش تحلیل محتوای استقرایی استفاده ...  بیشتر

طراحی و اعتبار یابی مدل آموزشی به منظور به‌کارگیری فناوری در برنامه فلسفه برای کودکان برای دانش آموزان بااستعداد

اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی اکبر کبیری؛ یحیی قائدی؛ علی دلاور؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-45

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.58123.2272

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌ها و چارچوب مدل آموزشی برای به‌کارگیری فناوری در برنامه فلسفه برای کودکان برای دانش آموزان بااستعداد و اعتبار یابی درونی آن بود. روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی بود. در بخش کیفی پژوهش برای به دست آوردن مدل طراحی آموزشی از تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی برای اعتبار یابی درونی مدل به روش پیمایشی از طریق ...  بیشتر

طراحی و اعتبار‌یابی مدل یادگیری تلفیقی با تاکید بر فنّاوری‌های دیجیتال برای دانش‌آموزان با نیازهای آموزشی ویژه

اسماعیل زارعی زوارکی

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1398، ، صفحه 51-78

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.43375.2004

چکیده
  هدف از این مطالعه طراحی و اعتباریابی یک مدل یادگیری مبتنی بر رویکرد یادگیری تلفیقی با تاکید بر فنّاوری‌‌های دیجیتال برای دانش‌آموزان با نیازهای آموزشی ویژه بود. در این پژوهش از روش ترکیبی از نوع اکتشافی استفاده شد. برای به‌دست آوردن اجزای مدل، تحلیل محتوای استقرایی انجام شد و برای اعتباریابی درونی مدل، از روش توصیفی نظرسنجی استفاده ...  بیشتر

طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی محیط یادگیری غنی شده با شبکه‌های اجتماعی مجازی برای دانش‌آموزان با آسیب شنوایی

احسان طوفانی نژاد؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ شین داسون؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ علی دلاور

دوره 8، شماره 29 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 1-34

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.28895.1705

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی مولفه‌ها و چارچوب الگوی آموزشیمحیط یادگیری غنی شده با شبکه‌های اجتماعی مجازی برای دانش‌آموزان با آسیب شنوایی و اعتباریابی درونی آن است. روش این پژوهش آمیخته، از نوع طرح اکتشافی است. در بخش کیفی برای به‌دست آوردن الگوی طراحی آموزشی، از تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی برای اعتباریابی درونی از نظر متخصصان ...  بیشتر

تاثیر آموزش غنی‌شده با تلفن همراه بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی، مشارکت و یادگیری دانش‌آموزان آسیب‌دیده بینایی

زبیح‌اله اللهی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ پرویز شریفی‌درآمدی؛ داریوش نوروزی؛ علی دلاور

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1395، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7365

چکیده
  چکیدههدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش غنی‌شده با تلفن  همراه بر میزان انگیزش پیشرفت  تحصیلی، مشارکت و یادگیری دانش آموزان آسیب دیده بینایی در درس زبان انگلیسی بود. پژوهش با روش نیمه‌آزمایشی اجرا شد. جامعه آماری شامل دانش آموزان آسیب دیده بینایی پسر پایه دوم متوسطه در سطح کشور بودند. نمونه ی پژوهش شامل 52 دانش آموز آسیب دیده بینایی ...  بیشتر

تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی به کمک چندرسانه‌ای آموزشی بر عزت‌نفس دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری‌ریاضی

رحیم مرادی؛ اسماعیل زارعی زوارکی

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1395، ، صفحه 121-138

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7116

چکیده
  این ‌پژوهش باهدف بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی به کمک چندرسانه‌ای ‌آموزشی بر عزت‌نفس دانش‌آموزان ( 6 تا 11 ساله) دارای اختلال یادگیری در ریاضی بود. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه‌ی آماری شامل همه‌ی دانش آموزان پسر 6 تا 11 ساله‌ی دارای اختلال یادگیری ‌ریاضی استان البرز بود که 36 نفر ...  بیشتر

تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی بر یادگیری، یادداری و انگیزۀ پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر کم‌توان‏ذهنی

الهه ولایتی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدحسن امیرتیموری

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1392، ، صفحه 111-128

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی بر یادگیری، یادداری و انگیزۀ پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کم‌توان‏ذهنی پایۀ دوم ابتدایی در مفاهیم ریاضی و از نوع کاربردی و روش انجام آن شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل است. در این پژوهش جامعۀ آماری، کلیۀ دانش‌آموزان دختر کم‌توان‏ذهنی در پایۀ دوم ...  بیشتر

تأثیر آموزشی چندرسانه‏ای بر میزان یادگیری و یادداری ریاضی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی پایۀ چهارم شهر اراک

اسماعیل زارعی زوارکی؛ فرزانه غریبی

دوره 2، شماره 5 ، فروردین 1391، ، صفحه 1-20

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزشی چند رسانه‏ای بر میزان یادگیری و یادداری ریاضی دانش‏آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر پایۀ چهارم ابتدایی صورت پذیرفته است. روش موردنظر در این پژوهش شبه آزمایشی و جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانش آموزان دختر کم توان ذهنی کلاس چهارم ابتدایی شهر اراک و نمونۀ آماری، نمونۀ تمام شمار از جامعۀ مورد پژوهش بود ...  بیشتر

معماری مجدد آموزش عالی برای دانشجویان با نیازهای آموزشی ویژه بر اساس اصول طراحی جهانی برای یادگیری

اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدعلی رستمی نژاد؛ مریم ایزی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 113-134

چکیده
  هدف اصلی مقاله شناسایی ساختار مدیریتی، استراتژی‏ها و فرایند‏های موجود برای ارائه خدمات آموزش عالی به افراد دارای نیازهای آموزشی ویژه است. در این پژوهش از روش مطالعه موردی که یکی از انواع روش تحقیق کیفی است استفاده شده است؛ سه دانشگاه از نظر ارائه خدمات به دانشجویان با نیازهای ویژه شناسایی و دانشگاه آتاباسکا از کشور کانادا با توجه ...  بیشتر