تجربه‌ی زیسته‌ی والدین دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص در دوره‌ی کرونا

کاوه شفیعیان؛ سالار فرامرزی

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1400، ، صفحه 131-168

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.55931.2231

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تجربه زیسته‌ی والدین دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص در دوران کرونا انجام گرفت. روش پژوهش پدیدارشناسی و از نوع تجربۀ زیسته بود. به ‌این منظور از بین والدین دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص در سال تحصیلی 99-1398 که به دلیل پاندمی کرونا و تعطیلی مدارس، فرزندان آن‌ها دوران قرنطینه‌ی خانگی را سپری می‌کردند، ...  بیشتر

طراحی بسته مداخله بهنگام عصب – روانشناختی کودک محور و ارزیابی اثربخشی آن بر عملکرد زبان کودکان با تاخیر رشد شناختی

محمد حسینعلی زاده؛ سالار فرامرزی؛ احمد عابدی

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1397، ، صفحه 37-55

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.31620.1765

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تدوین بسته مداخه بهنگام عصب- روانشناختی کودک محور و ارزیابی اثربخشی آن بر عملکرد زبان کودکان با تاخیر رشد شناختی است. روش پژوهش نیمه آزمایشی است و از طرح پیش‌آزمون ، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. جمعیت مورد مطالعه پژوهش را کلیه کودکان 4 تا 6 ساله دارای تاخیر رشدی تشکیل داده‌اند که در مهدکودک‌ها و مراکز ...  بیشتر

اثربخشی مداخله هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله بر درک مطلب دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ویژه

سالار فرامرزی؛ عادل محمدزاده

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، ، صفحه 185-208

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.26375.1653

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله‌ی هدفمند خواندن بر درک مطلب دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ویژه انجام شد. این مطالعه از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه گروه گواه بود. جامعه‌ آماری پژوهش کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر را شامل می‌شد که در سال تحصیلی 96-95 در پایه‌ی تحصیلی سوم ابتدایی مدارس شهر درچه مشغول به تحصیل ...  بیشتر