نویسنده = برزگر بفرویی، کاظم
تعداد مقالات: 5
2. اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر کم‌توان ذهنی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 89-107

10.22054/jpe.2017.4671.1164

کاظم برزگر بفرویی؛ مهدی زارعی حسین آبادی؛ مرتضی امیدیان


3. اثربخشی آموزش خودگردانی یادگیری بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان نارساخوان

دوره 6، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 181-203

10.22054/jpe.2017.7534

زهرا نظری؛ تقی جباری فر؛ کاظم برزگر بفرویی


4. تاثیر آموزش حافظه کاری بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان پسر با ناتوانی یادگیری

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 96-110

10.22054/jpe.2016.7114

علیرضا بخشایش؛ کاظم برزگر بفروی؛ وجیهه مرادی عجمی