پرسشنامه کمبود توجه / بیش فعالی دانشجویان نادو ـ نسخه فارسی

فرشته باعزت؛ احمد احمدی قوزلوجه

دوره 4، شماره 16 ، دی 1393، ، صفحه 57-76

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی ساختار عاملی و ویژگی­های روان‌سنجی پرسشنامه کمبود توجه / بیش فعالی دانشجویان نادو در بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی بود. 612 نفر (271 مذکر و 341 مؤنث) از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال تحصیلی 90-1389 به روش نمونه‌گیری تصادفی نسبتی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و ترجمه فارسی پرسشنامه ...  بیشتر