نویسنده = سیف نراقی، مریم
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و شناختی ـ فراشناختی بر عملکرد حل مسأله و رفتار سازشی دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 99-116

علیرضا محمدی آریا؛ مریم سیف نراقی؛ علی دلاور؛ اسماعیل سعدی پور


2. بررسی ملاک‌های دوستی و دوست‏یابی افراد سندرم داون24-14 سال و مقایسۀ آن با سایر گروه‏های عقب‏ماندۀ ذهنی آموزش‏پذیر

دوره 2، شماره 7، پاییز 1391، صفحه 27-42

محمد حداد کاشانی؛ عزت الله نادری؛ مریم سیف نراقی؛ زهرا دورودیان


3. بررسی رابطة دلبستگی به خدا و سلامت روان در والدین کودکان استثنایی و عادی شهر همدان سال تحصیلی 1388-1387

دوره 2، شماره 6، تابستان 1391، صفحه 1-20

امین حسن پور؛ مریم سیف نراقی؛ احمد قره خانی؛ مسعود جعفری