نقش خودکار‌‌‌آمدی، تحول زبانی و مهارت‌های ‌‌‌اجتماعی در مشکلات رفتاری دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی با رهیافت ر‌‌گرسیون فازی

شهرام رنجدوست؛ شهرام یزدانی

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1394، ، صفحه 157-175

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.1668

چکیده
  مشکلات رفتاری دانش­آموزان کم­توان­ذهنی یکی از عمده­ترین مسائل جوامع بشری و از پیچیده­ترین و دشوارترین مشکلات در کودکان و نوجوانان می­باشد که تا سن بزرگسالی نیز باقی می­ماند. از سوی دیگر پژوهش­های مربوط به مشکلات رفتاری به طور عمده در قالب الگوهای کلاسیک آماری انجام گرفته است؛ درحالی که رابطه­ی بین متغیرهای روان­شناختی ...  بیشتر