نویسنده = ابوالقاسمی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی الگوی آموزشی تعاملی مبتنی بر رسانه‌های نوین بر بهزیستی روانی کودکان مبتلا به دیابت نو ع 2

دوره 10، شماره 39، پاییز 1399، صفحه 1-18

10.22054/jpe.2021.56257.2237

ابراهیم ابوالقاسمی؛ علی دلاور؛ محمد مهدی فرقانی؛ عطاالله ابطحی؛ فاطمه قائمی