بررسی توانایی‌های نیمکره راست و چپ مغز دانش‌آموزان تیزهوش با و بدون اختلال یادگیری

فاطمه ترابی؛ ژانت هاشمی آذز؛ علیرضا مقدس؛ آرش مانی

دوره 6، شماره 21 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 23-58

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.5280

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی توانمندی‌های نیمکره راست و چپ مغز دانش‌آموزان تیزهوش با و بدون اختلال یادگیری انجام شد. این پژوهش علی- مقایسه‌ای بر روی 23 دانش‌آموز تیزهوش با اختلال یادگیری (17 دختر و 6 پسر) و 29 دانش‌آموز تیزهوش (16 دختر و 13 پسر) در پایه­های سوم تا پنجم دبستان شهر شیراز انجام شد. به منظور شناسایی شرکت‌کنندگان از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر