تصویرسازی حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا

سعید آهار؛ فرهاد قدیری؛ عباس بهرام؛ مهران کریمی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1399، ، صفحه 79-98

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.52135.2164

چکیده
  تصویرسازی حرکتی، زمینه ویژه‌ای برای تکرار حرکات فراهم می‌کند. این قابلیت در کودکان با رشد بهنجار در تحقیقات متعددی بررسی شده است؛ اما در زمینه تصویرسازی حرکتی کودکان با اختلال طیف اتیسم، اطلاعات کمی وجود دارد.، لذا هدف تحقیق حاضر بررسی این مولفه در کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم 8 تا 12 سال با عملکرد بالا در مقایسه با همتایان دارای ...  بیشتر