نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر داخلی فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

کلیه مقالات چاپ شده در فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی به همراه نام نویسندگان محترم در این قسمت موجود می باشد.

کلیدواژه‌ها