رابطه ابعاد پنجگانه دلبستگی با اختلالات درون نمود و برون نمود دختران نوجوان شهر تهران

شمین صدری؛ معصومه درخشان؛ یوسف جلالی

دوره 7، شماره 26 ، شهریور 1396، ، صفحه 71-87

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.18402.1476

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه ابعاد پنجگانه دلبستگی با اختلالات درون نمود و برون نمود دختران نوجوان شهر تهران بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه شامل تمامی دختران 14 تا 17 ساله شهر تهران در سال تحصیلی 1395 بود که از میان جامعه آماری این پژوهش، 115 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.اطلاعات از طریق فرم خودگزارش دهی سیاهه ...  بیشتر

ویژگی‌های شخصیتی و مکانیسم‌های دفاعی بزهکاران پسر کانون اصلاح و تربیت بر اساس نوع جرم

شمین صدری؛ شهلا پزشک؛ معصومه طیب‌لی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1395، ، صفحه 179-197

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7372

چکیده
    هدف از پژوهش حاضر مقایسه ویژگی­ های شخصیتی بزهکاران و مکانیسم­ های دفاعی پسران بزهکار در 6 دسته جرم سرقت، ضرب ‌و جرح، مواد، قتل، آدم­ربایی و جرائم جنسی بود. نمونه پژوهش شامل 60 نفر از بزهکاران پسر 15 تا 18 ساله ­ی کانون اصلاح و تربیت شهر تهران بودند که به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. از پرسشنامه ویژگی­های شخصیتی ...  بیشتر