نویسنده = حسن آبادی، حمید رضا
تعداد مقالات: 1
1. نیمرخ شناختی و زبان شناختی دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه و مشکل یادگیری

دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 1-29

10.22054/jpe.2019.36990.1887

کمال پرهون؛ حمید علیزاده؛ حمید رضا حسن آبادی؛ مهدی دستجردی کاظمی