آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1611
تعداد پذیرش 265
تعداد پذیرش بدون داوری 12
تعداد عدم پذیرش 1094
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 367

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 435
تعداد مشاهده مقاله 697989
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 534123
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 76 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 295 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 573 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 79 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 57 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 119 روز
درصد پذیرش 16 %