اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1307
تعداد پذیرش 162
تعداد پذیرش بدون داوری 12
تعداد عدم پذیرش 928
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 260

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 336
تعداد مشاهده مقاله 500209
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 375879
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 70 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 302 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 372 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 82 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 73 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 126 روز
درصد پذیرش 12 %