آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1686
تعداد پذیرش 286
تعداد پذیرش بدون داوری 12
تعداد عدم پذیرش 1130
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 393

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 456
تعداد مشاهده مقاله 771686
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 647051
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 78 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 285 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 573 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 78 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 56 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 111 روز
درصد پذیرش 17 %