اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1269
تعداد پذیرش 154
تعداد پذیرش بدون داوری 12
تعداد عدم پذیرش 905
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 254

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 327
تعداد مشاهده مقاله 481338
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 356550
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 69 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 304 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 372 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 81 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 74 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 125 روز
درصد پذیرش 12 %