اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1250
تعداد پذیرش 144
تعداد پذیرش بدون داوری 12
تعداد عدم پذیرش 900
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 250

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 318
تعداد مشاهده مقاله 466140
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 341492
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 69 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 302 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 372 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 82 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 75 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 121 روز
درصد پذیرش 12 %