نویسنده = Alireza Mohammadi Arya
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و اولویت‌یابی مهارت‌های اجتماعی مورد نیاز دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی در محیط کار

دوره 3، شماره 10، تابستان 1392، صفحه 21-44

عباسعلی حسین‌خانزاده؛ علیرضا محمدی آریا


2. تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و شناختی ـ فراشناختی بر عملکرد حل مسأله و رفتار سازشی دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 99-116

علیرضا محمدی آریا؛ مریم سیف نراقی؛ علی دلاور؛ اسماعیل سعدی پور