76. تأثیر آموزش ایمن‌سازی در پیشگیری ازآسیب جنسی در دختران نوبالغ کم‌توان ذهنی

شهین علیایی‌زند؛ سمیرا وکیلی

دوره 2، شماره 8 ، بهمن 1391، ، صفحه 55-76

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش ایمن‌سازی درپیشگیری از آسیب جنسی دختران نوبالغ کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر انجام شده است. روش این پژوهش نیمه آزمایشی و جامعه آماری را تمامی مراکز آموزشی دخترانه کم‌توان ذهنی شهر تهران تشکیل می‌دهند که 64 مرکز می‌باشد. واحدهای نمونه‌برداری شامل چهارمرکز آموزشی دخترانه کم‌توان ذهنی است که با استفاده ...  بیشتر

77. مقایسه تأثیر توانبخشی رایانه‌یار و داروی روان محرک در بازداری پاسخ و توجه پایدار کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

سعید اعظمی؛ علیرضا مقدس؛ فرامرز سهرابی

دوره 3، شماره 11 ، مهر 1392

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه­ی اثربخشی توان‌بخشیشناختی رایانه­یار با داروی روان محرک در بهبود کارکرد بازداری پاسخ و توجه پایدارکودکان با اختلال نارسایی توجه- بیش‌فعالی انجام شد. روش پژوهش شبه آزمایشی و باطرحپیش‌آزمون- پس‌آزمون- پیگیری با دو گروه آزمایشی است. 23 کودک با اختلالنارسایی توجه- بیش‌فعالی به شیوه نمونه­گیری ...  بیشتر

78. مقایسۀ مؤلفه‌های کیفیت خواب در والدین کودکان اتیستیک، کم‌توان‌ذهنی و عادی

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ یزدان موحدی؛ رباب بشارت؛ سجاد کوه پیما

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1393، ، صفحه 29-46

چکیده
  برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند والدین کودکان اتیستیک و کم‌توان‌ذهنی، کیفیت خواب ضعیفی دارند، بر همین اساس هدف پژوهش حاضر مقایسه کیفیت خواب در والدین کودکان اتیستیک، کم‌توان‌ذهنی و عادی شهر تبریز بود. 45 نفر از والدین سه گروه (هر گروه 15 نفر) به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. والدین کودکان عادی از طریق همتا سازی با گروه­های ...  بیشتر

79. تأثیر انسجام متن در سطح خرد و کلان بر بهبود درک مطلب دانش‏آموزان دارای دانش قبلی کم و زیاد نسبت به موضوع

ابوالقاسم شکیبا؛ علی‏اکبر سیف؛ حسن اسدزاده؛ صغری ابراهیمی قوام

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1392، ، صفحه 33-56

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر انسجام متن در سطوح خرد و کلان بر بهبود درک مطلب دانش‏آموزان دارای دانش قبلی کم و زیاد نسبت به موضوع است. بدین منظور ابتدا آزمون دانش قبلی نسبت به موضوع در بین 320 دانش‏آموز سوم دبیرستان اجرا شد. سپس80 دانش‏آموز سال سوم دبیرستان که شامل 19 پسر و 61 دختر بودند به عنوان دانش‏آموزان دارای دانش قبلی زیاد نسبت به ...  بیشتر

80. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و تحمل ابهام دانش‌آموزان مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی

مسلم اصلی آزاد؛ غلامرضا منشئی؛ امیر قمرانی

دوره 9، شماره 36 ، بهمن 1398، ، صفحه 33-53

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.44480.2027

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و تحمل ابهام دانش‌آموزان مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه  کنترل و مرحله پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل دانش‌آموزان مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی شهر اصفهان ...  بیشتر

81. اثربخشی برنامه بازی‌های زبان‌شناختی بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان پسر با نارساخوانی

نعمت الله لدنی فرد؛ ستاره شجاعی؛ قربان همتی علمدارلو

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396، ، صفحه 35-52

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.6033.1182

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه بازی‌های زبان‌شناختی بر عملکرد خواندن (سرعت، درک‌مطلب و دقت خواندن) دانش‌آموزان پسر با نارساخوانی سنین 8 تا 12 ساله، به روش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. نمونه پژوهش شامل 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) و به روش نمونه‌گیری هدفمند از بین دانش‌آموزان سنین ...  بیشتر

82. بررسی مقایسه‌ای تأثیر داستان‌های اجتماعی با محتوای انسانی و محتوای بی‌جان بر مشارکت و همکاری کودکان مبتلابه سندرم آسپرگر

صدیقه سی جانی؛ ژانت هاشمی آذر؛ فرنگیس کاظمی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1393، ، صفحه 37-55

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی مقایسه‌ای تأثیر داستان‌های اجتماعی با محتوای انسانی و محتوای بی‌جان بر مشارکت و همکاری کودکان مبتلابه سندرم آسپرگر است. روش پژوهش طرح تک آزمودنی از نوع طرح AB است. جامعه آماری شامل کلیه کودکان مبتلابه سندرم آسپرگر در شهر تهران است و با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، 4 کودک مبتلابه اتیسم با عملکرد بالا به‌عنوان ...  بیشتر

83. طراحی بسته مداخله بهنگام عصب – روانشناختی کودک محور و ارزیابی اثربخشی آن بر عملکرد زبان کودکان با تاخیر رشد شناختی

محمد حسینعلی زاده؛ سالار فرامرزی؛ احمد عابدی

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1397، ، صفحه 37-55

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.31620.1765

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تدوین بسته مداخه بهنگام عصب- روانشناختی کودک محور و ارزیابی اثربخشی آن بر عملکرد زبان کودکان با تاخیر رشد شناختی است. روش پژوهش نیمه آزمایشی است و از طرح پیش‌آزمون ، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. جمعیت مورد مطالعه پژوهش را کلیه کودکان 4 تا 6 ساله دارای تاخیر رشدی تشکیل داده‌اند که در مهدکودک‌ها و مراکز ...  بیشتر

84. بررسی مؤلفه‌های هوش‌ چندگانه گاردنر در کتاب‌های درسی دوره پیش‌حرفه‌ای دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی

ویدا شریفی؛ سالار فرامرزی؛ سارا آقابابایی

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1393، ، صفحه 39-62

چکیده
  پژوهش حاضربا هدف بررسی محتوای کتاب‌های درسی دوره پیش‌حرفه‌ای دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی با تأکید بر میزان توجه به آموزش مهارت‌های هوش‌های چندگانه گاردنر انجام گرفت. روش پژوهش از نوع تحلیل محتوا بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری تمام شمار کلیه کتاب‌های دوره پیش‌حرفه‌ای دانش‌آموزانکم‌توان‌ذهنی (27 جلد کتاب) تحلیل ...  بیشتر

85. مقایسۀ سبک اسناد و تاب‌آوری در بین دانش‌آموزان آسیب‌دیده و عادی

محمد نریمانی؛ مسعود طالبی جویباری؛ عباس ابولقاسمی

دوره 3، شماره 10 ، تیر 1392، ، صفحه 41-64

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه سبک اسنادی و تاب‌آوری در بین دانش‌آموزان آسیب‌دیده و دانش‌آموزان عادی بود. روش پژوهش حاضر علی ـ مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان آسیب‌دیده و عادی در دامنه سنی 15 تا 19 ساله شهر ساری و قائم‌شهر بود. 120 دانش‌آموز (60 دانش‌آموز آسیب‌دیده و 60 دانش‌آموز عادی) از مدارس ساری و قائم ...  بیشتر

87. اثربخشی‌ درمان شناختی- ‌رفتاری والد محور در نشانه‌های اختلال نارسایی توجه-بیش‌فعالی کودکان پسر

امیرعباس بوستانی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ محمدرضا خبازی راوندی

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1394، ، صفحه 41-62

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.1638

چکیده
  اختلال نارسایی ‌‌توجه- بیش‌فعالی برای  بسیاری  از کودکان مشکلات زیادی ایجاد می‌کند و  بر عملکرد  شناختی، اجتماعی، هیجانی، خانوادگی و سپس در بزرگ‌سالی بر عملکرد شغلی و  زناشوئی آن‌ها تاثیر سوء می‌گذارد. جامعه آماری شامل همه مادران دارای کودک پسر مبتلا به این اختلال در دوره مدارس ابتدائی شهر کاشان بود. روش نمونه‌گیری، ...  بیشتر

88. مقایسه عملکرد عصب‌روان‌شناختی بزرگسالان مبتلابه نشانگان داون با و بدون بیماری آلزایمر

معصومه طیب لی؛ شهلا پزشک؛ ژانت هاشمی آذر؛ یوسف جلالی

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1395، ، صفحه 41-55

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7111

چکیده
  هدف از این پژوهش مقایسه عملکرد عصب روانشناختی بزرگسالان مبتلابه نشانگان داون با و بدون بیماری آلزایمر بود. روش پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه مورد پژوهش شامل بزرگسالان مبتلا به نشانگان داون که در مرکز معلولین و کم‌توانان ذهنی شهر تهران به‌صورت تمام ‌وقت نگهداری می‌شدند و یا نیمه‌وقت مشغول فعالیت‌های توان‌بخشی بودند. با استفاده ...  بیشتر

89. الگوی پیش‏بینی احساس تنهایی بر مبنای تعامل معلم با دانش‏آموز و ابعاد ادراک شایستگی در میان نوجوانان با و بدون نقص بینایی

لیلی صالحی؛ دیبا سیف

دوره 2، شماره 5 ، فروردین 1391، ، صفحه 43-64

چکیده
  هدف از انجام گرفتن این پژوهش پیش بینی احساس تنهایی براساس تعامل معلم با دانش­آموز و ابعاد ادراک شایستگی در میان نوجوانان با و بدون نقص بینایی بود، که با روش تحقیق همبستگی به انجام رسید. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ نوجوانان با و بدون نقص بینایی بود که در مقطع راهنمایی مدارس تلفیقی تحصیل می‏نمودند. آزمودنی‏های پژوهش که با روش هدفمند ...  بیشتر

90. تدوین برنامۀ آموزش والدین برای خانواده‌های دارای فرزندان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و تأثیر آن برکاهش نشانه‌ها و کارکرد خانواده*

حمید علیزاده

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1391، ، صفحه 43-70

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، تدوین برنامه‌ای برای آموزش والدین دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و بررسی میزان اثربخشی این برنامه بر کاهش نشانه‏های این اختلال و کارکرد خانواده (شیوه‏های فرزند¬پروری و استرس والدینی) است. روش: در این پژوهش نیمه آزمایشی، تعداد 24 نفر از والدین دارای کودکان با اختلال نارسایی توجه با روش ...  بیشتر

91. مقایسه تصورات یادگیری و عادت‌های مطالعه در بین دانشجویان با استعدادهای درخشان و عادی

قربان همتی علمدارلو؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ محبوبه طاهر؛ محمدصادق ارجمندی

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1394، ، صفحه 45-69

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.1544

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه تصورات یادگیری وعادت‌های مطالعه دانشجویان با استعداهای درخشان و دانشجویان عادیانجام شد. طرح پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای بود. جامعة آماری شامل همه دانشجویان با استعدادهای درخشان و عادی دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 91-1390 بودند که از بین آن‌ها نمونه­ای به حجم 242 نفر (141 نفر دانشجوی با استعدادهای درخشان ...  بیشتر

92. بررسی تأثیر آموزش مهارت‏های اجتماعی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری برسازگاری دانش آموزان نابینا

پرویز شریفی درآمدی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 45-66

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت‏های اجتماعی بر سازگاری دانش‏آموزان نابینای پسر پایه سوم راهنمایی انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن نیمه آزمایشی با طرح پیش‏آزمون‏‏‏- پس‏آزمون‏‏‏ با گروه کنترل است. جامعه آماری کلیه دانش‏آموزان پایه سوم راهنمایی شهر اصفهان است. حجم نمونه شامل 36 دانش آموز پسر ...  بیشتر

93. تأثیر داشتن کودک با کم توانی ذهنی بر زندگی مادران: رویکرد کیفی

مهدی رحیمی؛ حسین افراسیابی؛ طیبه رستم پور گیلانی؛ عطیه قدوسی نیا

دوره 7، شماره 26 ، شهریور 1396، ، صفحه 45-70

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.20981.1534

چکیده
  با در نظر گرفتن تأثیر عمیق و متقابل کودکان با کم توانی ذهنی بر زندگی اعضای خانواده و به‌ویژه مادران و وجود مطالعات بسیار اندک در این گروه هدف، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر داشتن کودک با کم توانی ذهنی بر زندگی مادران انجام گرفت. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش نظریه داده بنیاد انجام شد. نمونه پژوهش 22 نفر از زنان دارای کودک کم‌توان ...  بیشتر

94. اثر بخشی مداخلات گروهی (SS-GRIN) بر بهبود مهارت‌های اجتماعی، شایستگی تحصیلی و مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم

افسانه رحیمی؛ احمد یارمحمدیان؛ احمد عابدی؛ سالار فرامرزی

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1396، ، صفحه 45-69

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.21898.1561

چکیده
  چکیده: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر درمان مداخلات گروهی (SS-GRIN)، بر بهبود مهارت‌های اجتماعی، تحصیلی و کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم است. روش این پژوهش مورد منفرد(طرح A-B-A) بوده است و با استفاده از نمونه گیری هدفمند3دانش آموز مبتلا به اتیسم انتخاب شدند. جلسات آموزشی بر اساس برنامه آموزش مهارت‌های اجتماعی دی روزیر ...  بیشتر

95. تاثیرآموزش مثبت نگری بر شفقت به خود و امید به‌زندگی مادران کودکان اتیسم

صدیقه عنابستانی؛ علی محمد ناعمی

دوره 9، شماره 33 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 45-68

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.39002.1920

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مثبت‌نگری بر شفقت به خود و امید به‌زندگی مادران کودکان اختلال طیف اتیسم سبزوار انجام شد. روش این پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش آزمون_ پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعة آماری این پژوهش شامل تمامی مادران دارای فرزند اختلال طیف اتیسم سبزوار در سال تحصیلی 97-1396 بود. بدین منظور تعداد 36 مادر دارای ...  بیشتر

96. بررسی و مقایسة سرعت پردازش اطلاعات شنیداری در نوجوانان نابینا و بینای 16- 14 سال شهر تهران، سال 1390

پرویز شریفی درآمدی؛ مریم مالمیر

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1391، ، صفحه 47-60

چکیده
   هدف : تحقیق حاضر با هدف بررسی سرعت پردازش اطلاعات شنیداری در نابینایان انجام شد . روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام گرفتن آن زمینه ای است. جامعه و نمونة آماری: از میان نوجوانان بینا و نابینای شهر تهران  به شیوة گزینش در دسترس 15 نوجوان نابینا (14 تا 16 سال ) و 15 نوجوان بینا (14 تا 16 سال ) که در دبیرستان‏های شهر تهران و حومه ...  بیشتر

97. اثربخشی برنامه اوقات فراغت عرش بر حافظه کاری، ظرفیت شناختی و مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی

سیده سمیه جلیل آبکنار؛ غلامعلی افروز؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ باقر غباری بناب

دوره 8، شماره 30 ، مرداد 1397، ، صفحه 47-72

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.9207

چکیده
  کم‌توانی‌ ذهنی تمام جنبه‌های زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد در حالی که استفاده از برنامه اوقات فراغت با نتایج مؤثری همراه است. هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی برنامه اوقات فراغت عرش بر حافظه کاری، ظرفیت شناختی و مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی بود. این پژوهش، یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه کنترل ...  بیشتر

98. ازدواج خویشاوندی: دغدغه های معلولیت فرزندان، کیفیت و رضایت زناشویی

جلال کلانتری؛ سیامک سامانی؛ غلامعلی افروز؛ ژاله رفاهی

دوره 8، شماره 32 ، اسفند 1397، ، صفحه 47-67

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.26960.1664

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی دغدغه های داشتن فرزند معلول و کیفیت و رضایت زناشویی خانواده‌های خویشاوند بود. بدین منظور با روش مروری متون اصلی شامل کتابها و مقاله های علمی معتبر در این زمینه بین سال های 1990 تا 2017 از پایگاه های اطلاعاتیِ Google Scholar, ERIC, Science Direct و Pub Med استخراج و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. جستجو در این پایگاه ها با کلید واژه‌هایdisabled ...  بیشتر

99. بررسی و مقایسۀ رابطۀ مهارت خودمختاری با کیفیت زندگی در دانش‏آموزان پسر باآسیب‏های شنوایی و عادی مقطع راهنمایی شهر تهران سال تحصیلی 88-89

امین حسن پور خیرآبادی؛ مریم سیف نراقی؛ مسعود جعفری؛ امیرحسین موسوی

دوره 1، شماره 2 ، مرداد 1390، ، صفحه 49-72

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه رابطه میان ابعاد دو متغیر مهارت خودمختاری (آگاهی از خود- قدرت انتخاب)و کیفیت زندگی(رضایتمندی،کفایت،استقلال و یکپارچگی اجتماعی) در دو گروه از دانش آموزان پسر دارای آسیب شنوایی و دانش آموزان عادی دورۀ راهنمایی انجام شده است. روش: روش پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری: جامعه آماری این پژوهش ...  بیشتر

100. اثربخشی داستان‌های اقتباسی- آفرینشی- افزایشی (ACE) بر آموزش مفاهیم مکان‌های عمومی به دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی خفیف

فریبا ایمانی

دوره 3، شماره 12 ، دی 1392، ، صفحه 51-66

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی داستان‌های اقتباسی- آفرینشی- افزایشی (ACE) بر آموزش مفاهیم مکان­های عمومی در دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی خفیف 14- 8 سال بود. روش انجام این پژوهش روش تک آزمودنی از نوع طرح AB بود و نمونه پژوهش 6 دانش‌آموز دختر کم‌توان‌ذهنی خفیف و آموزش‌پذیر با دامنه سنی 14-8 بودند. به‌منظور اجرای پژوهش حاضر از 6 داستان محقق ...  بیشتر