نام خانوادگی

نام

سازمان

سمت

1.       

ابوالمعالی الحسینی

خدیجه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

عضو هیأت علمی

2.       

امرایی

کوروش

-

-

3.       

امین ابادی

زهرا

دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

سایر

4.       

برقی

اسماعیل

سازمان آموزش وپرورش استثنائی

سایر

5.       

بهشتی پور

محسن

-

عضو هیأت علمی

6.       

پورسید

سید رضا

دانشگاه علامه طباطبائی

سایر

7.       

پیرخائفی

علیرضا

 

 

8.       

توکلی

الهام

دانشگاه علامه طباطبائی

سایر

9.       

علیمحمدی 

عسگر

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

10.   

حسین‌خانزاده

عباسعلی

دانشگاه گیلان

عضو هیأت علمی

11.   

حکیمی راد

الهام

دانشگاه شهید بهشتی

عضو هیأت علمی

12.   

خادمی

حمیده سادات

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

13.   

خان آبادی

مهدی

-

-

14.   

درتاج

فریبرز

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

15.   

دستجردی کاظمی

مهدی

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

16.   

رضایی

سعید

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

17.   

زارعی زوارکی

اسماعیل

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

18.   

سعادتی

ابوطالب

-

عضو هیأت علمی

19.   

سعدی پور

اسماعیل

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

20.   

سلطانی

اسماعیل

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

عضو هیأت علمی

21.   

سلطانی کوهبنانی

سکینه

دانشگاه فردوسی مشهد

عضو هیأت علمی

22.   

سلیمانی

مهران

دانشگاه شهید بهشتی آذربایجان

عضو هیأت علمی

23.   

شیخ الاسلامی

علی

دانشگاه محقق اردبیلی

عضو هیأت علمی

24.   

شریفی

علی

دانشگاه علامه طباطبائی

سایر

25.   

عزیزیان

مرضیه

مدرس دانشگاه فرهنگیان

سایر

26.   

عسگری

محمد

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

27.   

علیزاده

حمید

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

28.   

فرخی

نور علی

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

29.   

قاسم زاده

سوگند

دانشگاه تهران

عضو هیأت علمی

30.   

کاشانی وحید

لیلا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

عضو هیأت علمی

31.   

نقش

زهرا

دانشگاه تهران

عضو هیأت علمی

32.   

نسائیان

عباس

دانشگاه بجنورد

عضو هیأت علمی

33.   

نیک خو

فاطمه

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

34.   

وکیلی

سمیرا

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

عضو هیأت علمی

login