برای ارسال مقالات، ابتدا لازم است نویسندگان محترم در نشریه ثبت نام نمایند.

در هنگام ثبت نام، کلیه اطلاعات مقاله و نویسندگان آن (فارسی و انگلیسی؛ شامل تمامی جزئیات از قبیل: اسامی، ترتیب، وابستگی سازمانی، کد ارکید و...) به طور دقیق، کامل و منطبق با اطلاعات فایل «ساختار مشخصات نویسندگان» و فایل «تعهدنامه» وارد گردد. این اطلاعات پس از پذیرش نهایی مقاله، در بخش «مقالات آماده انتشار» وب سایت، به همان صورتی که در هنگام ثبت نام وارد شده است، نمایش داده خواهد شد. لذا در تکمیل اطلاعات دقت فرمایید. 

فایل هایی که باید دانلود و ارسال شود:

ساختار مقاله بدون نام نویسندگان  (حداکثر 15 صفحه و فاقد هرگونه اطلاعات نویسندگان)

مشخصات نویسندگان (فارسی و انگلیسی)

تعهدنامه  (این فایل را تکمیل، پرینت، امضاء و فایل اسکن شده آن را به صورت pdf الصاق نمایید)

تعارض منافع  (این فایل را تکمیل، پرینت، امضاء و فایل اسکن شده آن را به صورت pdf الصاق نمایید)

چکیده مبسوط (فقط انگلیسی، پس از پذیرش اولیه مقاله دریافت می شود)

نکات مهم:

* مشخصات و سایر اطلاعات نویسندگان (فارسی/انگلیسی) باید در هر سه قسمت (1. فایل ساختار مشخصات نویسندگان 2. هنگام ثبت نام در سامانه 3. تعهدنامه) عیناً مطابق با هم وارد شود .

** در زمان انتشار مقاله، برای تعیین ترتیب و اسامی نویسندگان، فایل تعهدنامه مبنا قرار  دارد و به هیچ عنوان امکان تغییر آن وجود ندارد؛ حتی در صورتی که وابستگی سازمانی یا مرتبه علمی نویسندگان، پس از ارسال مقاله، تغییر کند. 

***ترتیب نویسندگان و نویسنده مسئول، با توافق میان نویسندگان مشخص می شود. در صورتی که مقاله برگرفته از پایان نامه، رساله و از این قبیل است، حتماً پیش از ارسال مقاله، نسبت به چگونگی ترتیب نویسندگان و نحوه درج وابستگی سازمانی آنها، از سازمان یا دانشگاه متبوع خود کسب اطلاع نمایید.

نحوه پرداخت: 

در صورت ورود مقاله ارسالی به فرآیند ارزیابی تخصصی توسط داوران، مبلغ 2 میلیون ریال (200 هزار تومان) و در صورت پذیرش نهایی مقاله برای انتشار، مبلغ 4 میلیون ریال (400 هزار تومان) برای تأمین بخشی از هزینه های ویراستاری، صفحه آرایی، کد دیجیتال (ISBN) و انتشار مقاله دریافت می شود. در صورتی که مقاله در مراحل داوری رد شود-و در هیچ یک از سایر مراحل، مبلغ پرداخت شده بازگردانده نخواهد شد

پرداخت از طریق درگاه بانکی و آنلاین انجام می شود. درگاه پرداخت، برای نویسنده مسئول و از طریق ورود به پروفایل نویسنده قابل درسترسی است. 

 نکاتی درباره مقاله:

مقاله در قالب فایل های ساختار نشریه Word و حداکثر در 15 صفحه ارسال شود.

مقاله نباید قبلاً در مجله‌ای چاپ شده و یا همزمان به مجله‌ دیگری ارسال شده باشد.

مقاله باید محصول مطالعات و پژوهش نویسندگان بوده و متضمن دست‌آوردهای علمی جدید باشد.

لازم است تمامی موارد نگارشی و ویراستاری از قبیل نیم‌فاصله، علایم نگارشی و... رعایت شده باشد.

منابع مورد استناد مقاله باید بر مبنای شیوه ارجاع‌دهی APA  باشد.

مقالات قابل پذیرش:

تأکید بر پذیرش مقاله‌های پژوهشی و مقالات مروری است. پیش از ارائه مقاله توصیه می‌شود نکات زیر در نگارش و تنظیم مقاله مد نظر قرار گیرد:

 محتوا

محتوای مقاله باید مرتبط با زمینه موضوعی مجله باشد؛

حجم عمده مقالات هر شماره، به مقالات پژوهشی که گزارش یک پژوهش خاص هستند اختصاص دارد؛

مقاله نباید پیشتر برای هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا منتشر شده باشد.

لازم به ذکر است، نویسندگان باید به مدت چهار ماه پس از ارسال مقاله، از ارسال آن به نشریات دیگر خودداری نموده و در این مدت از وضعیت مقاله ارسالی از طریق سامانه الکترونیکی و یا کارشناس نشریه آگاهی حاصل نمایند. اطلاعات تماس در بخش تماس با ما موجود است.  

ساختار

هر مقاله پژوهشی دارای این ساختار کلی است: عنوان، پدیدآورنده(گان) و وابستگی سازمانی آنها، چکیده، کلیدواژه‌ها، مقدمه، مرور پیشینه‌، روش‌شناسی، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و منابع. در مورد هر یک از این بخش‌ها به صورت مجزا توضیحات مختصری ارائه خواهد شد.

عنوان 

عنوان مقاله باید دقیق و تا حد امکان مختصر، گویا و جالب باشد تا خواننده را به خواندن مقاله علاقه‌مند کند و همچنین نمایانگر ایده اصلی مقاله و به طور خلاصه بیانگر متغیرها، مسأله و رابطه بین آن‌ها باشد. تعداد کلمات به‌کار‌ رفته در عنوان بهتر است بین 10 تا 15 کلمه باشد (حسن‌زاده، 1392). عنوان نباید خیلی کوتاه یا خیلی بلند باشد. در صورتی‌که عنوان خیلی کوتاه باشد، باعث سردرگمی خواننده و ایجاد ابهام  و درصورتی‌که عنوان خیلی طولانی باشد، باعث می‌شود خواننده آن را مورد توجه قرار ندهد. 

مطلوب است از به کار بردن کلمات اضافی در عنوان مقاله خودداری شود. برای مثال به کار بردن کلمه‌هایی چون «مطالعاتی درباره»، به غیر فراتحلیل مجاز نیست. توصیه می‌شود در عنوان متغیر یا متغیرهای وابسته به عنوان تابعی از متغیر یا متغیرهای مستقل آورده ‌شود. در صورتی‌که عنوان مقاله برگرفته از پایان‌نامه یا طرح پژوهشی است، لازم نیست عنوان مقاله به‌طور کامل شبیه به عنوان پایان‌نامه یا طرح پژوهشی باشد (حسن‌زاده، 1392). 

نویسنده‌/‌نویسندگان و وابستگی سازمانی

پس از عنوان، نام پدیدآورنده(گان) و وابستگی سازمانی آنها درج می‌شود. این بخش باید مطابق با فایل ساختار نشریه (که در فایل های قابل دانلود موجود است) تکمیل گردد. 

ترتیب درج نام پدیدآورنده(گان) به میزان همکاری آنان بستگی داد و توافقی میان پدیدآورنده(گان) مقاله است. در صورتی‌که میزان فعالیت همۀ پدیدآورنده(گان) به یک اندازه است، می‌توان نام آنها را به‌ترتیب حروف الفبا نوشت. باید از نوشتن عناوینی مانند دکتر، پروفسور، مهندس، و موارد مشابه خودداری کرد.

چکیده

برای مقالات پژوهشی و دیگر مقالاتی که یک پژوهش را گزارش می‌دهند، از چکیده تمام‌نما استفاده می‌شود. اما چکیده مناسب برای دیگر انواع مقاله که گزارش پژوهش‌(های) خاصی را مد نظر ندارند، چکیده راهنماست. برای مقالات نظری (مفهومی) نیز چکیده تمام‌نما-راهنما توصیه می‌شود. در ادامه، سه چکیده اشاره شده توصیف می‌شوند: 

چکیده تمام‌نما

این نوع از چکیده برای مقالات پژوهشی تهیه می‌شود. محتوای آن به ترتیب شامل هدف، روش‌شناسی، یافته‌ها، نوآوری (ارزش) و نتیجه‌گیری است. در نوع ساختارمند آن، محتوای اشاره شده به تفکیک ارائه می‌گردد. حجم آن بین 150 تا 250 واژه است. زمانی که این چکیده برای پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تهیه می‌شود می‌تواند تا 500 کلمه باشد. توصیه می‌شود هر یک از انواع چکیده در یک پاراگراف نوشته شود. محتوای چکیده تمام‌نما باید خواننده را از مطالعه متن ‌مقاله بی‌نیاز سازد. شکل ساختارمند آن در ذیل ارائه شده است:

هدف؛ روش‌شناسی؛ یافته‌ها؛ نوآوری (ارزش) و نتیجه‌گیری.

چکیده راهنما

برای مقالات مروری یا سایر مقالات غیر از مقالات پژوهشی تهیه می‌شود. این چکیده بازنمونی از مهمترین مباحثی است که در مقاله مطرح می‌شود و نه خلاصه خود مباحث، و صرفاً ضرورت مطالعه متن مقاله را نشان می‌دهد و خواننده را از مطالعه متن بی‌نیاز نمی‌کند. حجم آن بین 75 تا 150 کلمه است. نوع ساختارمند آن عبارت است از:

دامنه (موضوعی) (Scope)؛ منطق (استدلال) مورد استفاده و نتیجه‌گیری.

چکیده تمام‌نما-راهنما

ترکیبی از دو چکیده قبلی، به ویژه برای مقالات نظری (مفهومی). حجم آن شبیه حجم چکیده راهنماست.

چکیده گسترده

نوع دیگری از چکیده نیز وجود دارد که برای نمایه‌پذیری در نمایه‌های (پایگاه‌های استنادی) مانند اسکوپوس یا تامسون روییترز بسیار مناسب است. تهیه و تنظیم این نوع چکیده به تمامی مجلات تخصصی دانشگاه پیشنهاد می‌گردد. در مورد ساختار و محتوای چکیده گسترده به پیوست پنچ مراجعه نمایید.

کلیدواژه‌ها

اصطلاحات این بخش باید دقیقاً از متن چکیده استخراج شده باشند و به مفاهیم موضوعی اصلی اشاره کنند. در برخی منابع توصیه می‌شود کلیدواژه‌ها الفبایی تنظیم شوند. تعداد کلیدواژه‌ها یا عبارات کلیدی بهتر است بین 5 تا 7 اصطلاح باشد.

مقدمه

محتوای مقدمه بر مبنای آخرین شیوه‌نامه‌ها و استانداردهای بین‌المللی شامل توضیحات مقدماتی، بیان مسئله، هدف اصلی، پرسش‌ها و یا فرضیه‌ها، و مرور پیشینه‌ است. تمام این موارد باید همچون تکه‌های جورچین کنار هم قرار بگیرند به طوری که پس از اتمام این بخش، خواننده یک تصویر کلی از تمامی اطلاعات به کار رفته در این مقاله داشته باشد.

مرور پیشینه‌

اگر به مرور و ارائه پیشینه‌ها در بخشی مجزا نیاز است، و بررسی پیشینه‌ها در مقدمه به دلیل خلاصه بودن، مناسب تشخیص داده نمی‌شود، می‌توان پس از مقدمه، مرور پیشینه‌ها را به صورت بخشی مستقل انجام داد. در این بخش نخست مطالب مقدماتی در خصوص موضوع پژوهش بیان می‌شود، و در ادامه پیشینه‌های پژوهشی مرور می‌گردند. سپس استنتاجی منطقی از مرور پیشینه‌ها صورت می‌گیرد، و خلاء(های) پژوهشی موجود نشان داده می‌شوند. بدیهی است بهترین روش مرور، روش تحلیلی و یا تحلیلی-انتقادی است که در آنها پیشینه‌ها صرف نظر از زمان و مکان انجام آنها، و بر مبنای شباهت‌های رویکردی گروه‌بندی می‌شوند و نظر و دیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به آنها بیان می‌شود.

روش‌شناسی

این بخش شامل طرح، روش یا رویکرد پژوهش (با توصیف دقیق روش کلی و روش خاص اجرای پژوهش)، جامعه پژوهش،  ابزار گردآوری داده‌ها، و روش تجزیه و تحلیل داده‌هاست.در مرحله نخست پژوهشگر باید روش پژوهش و طرح پژوهش را توضیح دهد تا خواننده تصویر روشنی از آنچه در طول پژوهش صورت گرفته است، به‌دست ‌آورد. بنابراین ارائۀ توضیحات دقیق و روشن از فرایند طی شده نظیر شیوه اِعمال متغیر مستقل، تعریف متغیرها، شیوۀ نمونه‌گیری، گمارش افراد در گروه آزمایش و کنترل، چگونگی ثبت واکنش نمونه‌ها به متغیر مستقل، چگونگی ثبت و اندازه‌گیری متغیر وابسته، و جز آن ضروری است.

پژوهشگر باید جامعۀ مورد نظر را مشخص کند تا خوانندۀ پژوهش بداند این پژوهش روی چه افرادی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. سپس باید آزمودنی‌ها یا شرکت‌کنندگان در پژوهش را مشخص سازد که در واقع به تعیین نمونه پژوهش پرداخته ‌است. البته در مقاله‌های موردی، شیوۀ انتخاب نمونه و نوع آزمودنی متفاوت از نمونه‌های پژوهش‌های دیگر است.

 گام بعدی، پژوهشگر وسیله و ابزار پژوهش (گردآوری داده‌ها) را تعیین ‌می‌کند. در این بخش توجه به این نکته ضرورت دارد، در صورتی‌که از وسیله و ابزار مورد استفاده در جامعه علمی مخاطب شناخته شده است، نیازی به توضیح دقیق و کامل نیست، و تنها ذکر نام آزمون و یا ابزار پژوهش به همراه توضیح مختصری دربارۀ پایایی و روایی ابزار کفایت می‌کند. اما اگر ابزار پژوهش توسط خود پژوهشگر طراحی شده است، توضیح کامل دربارۀ چگونگی ارزیابی پایایی و روایی ابزار مورد نیاز است. سپس باید روش تجزیه و تحلیل داده‌ها را شرح داده، و به مراحل آماری طی شده اشاره شود.

تحلیل داده‌ها

تحلیل و بیان داده‌های گردآوری شده در قالب‌ها آماری (توصیفی و استنباطی)، کیفی، و ترکیبی همراه با تفسیر محدود داده‌ها در این بخش صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است برای توضیح و بازنمون داده‌های گردآوری شده، استفاده از یکی از ابزارهای نمودار، شکل، و جدول کافی است. در مواردی‌ که پژوهش دارای پرسش است، باید پاسخ به پرسش به شکل شفاف و بدون ابهام تشریح شود. در صورت وجود فرضیه در پژوهش، توصیف دقیق آزمون‌ها انجام گیرد و فرضیه‌های رد یا تایید شده مشخص شوند.

بحث و نتیجه‌گیری

ارزش اصلی پژوهش در این بخش نهفته است. زیرا یافته‌های پژوهش تعیین شده، و درک و شناخت نهایی پژوهشگر از انجام پژوهش بیان می‌شود. به طور کلی در این بخش تفسیر دقیق داده‌ها و بیان دیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به یافته‌ها، مقایسه یافته‌های پژوهش با یافته‌‌های پژوهش‌های پیشین و نشان دادن جایگاه پژوهش در میان پژوهش‌های مشابه، بیان مختصر محدودیت‌هایی که پژوهش در هنگام انجام با آنها روبرو شده است، و ارائه پیشنهاد(های) پژوهشی استنتاج شده از یافته‌های پژوهش صورت می‌گیرد.

طرح پژوهش

در برخی از پژوهش‌ها (بیشتر در پژوهش‌های آزمایشی) لازم است که قبل از نوشتن یافته‌ها، طرح مفهومی پژوهش به طور دقیق بیان شود. هدف از بیان طرح مفهومی پژوهش، بررسی چگونگی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است. بنابراین در این مرحله باید چگونگی کنترل متغیرهای مزاحم، و شیوه حذف اثر آن‌ها بر روی متغیر وابسته و متغیر مستقل توضیح داده‌ ‌شود.

وجود چند آزمایش در یک مقاله

اگر ارائه و بازنمون یافته‌های چندین پژوهش‌ در یک مقاله مد نظر است، باید کوشش شود بنیاد، منطق و روش‌شناسی پژوهش‌ها برای خواننده به طور شفاف ذکر شود. در صورت لزوم، می‌توان هر یک از پژوهش‌ها را جداگانه و به صورت مختصر توصیف کرد مانند «آزمایش 1»، «آزمایش 2» و جز آن. همچنین شرحی از ادغام یافته‌ها ارائه داد. بخش‌های «روش‌شناسی» و «یافته‌ها» در ذیل عنوان هر پژوهش درج شود.

 فراتحلیل

درباره فراتحلیل در منابع گوناگون بسیار سخن رفته است و در اینجا تنها به ذکر چند نکته بسنده می‌شود.  اگر تعداد مقالات در فراتحلیل محدود بود (برای مثال کمتر از 50 عنوان)، اطلاعات کتابشناختی مقالات باید در فهرست منابع ذکر شده، و با نشانه ستاره از دیگر منابع متمایز شوند. در غیر این صورت، اطلاعات کتابشناختی مقالات باید در یک فهرست جداگانه تنظیم، و به صورت فایلی مجزا اما پیوند یافته با مقاله آرشیو و قابل دسترس گردند. 

منابع

منابع مورد استفاده در مقاله باید بر مبنای شیوه ارجاع‌دهی APA انجام شود.

 

 

login