تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

نام داور سمت / سازمان
مجید ابراهیم پور دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات
خدیجه ابوالمعالی الحسینی دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
کوروش امرایی
زهرا امین ابادی دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
هادی بحیرایی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
محمدرضا بحرانی بوشهر
احمد برجعلی استاد دانشگاه علامه طباطبائی
اسماعیل برقی سازمان آموزش وپرورش استثنایی
محسن بهشتی پور کودکان استثنایی
شهلا پاکدامن
علیرضا پیرخائفی دانشگاه آزاد اسلامی. واحد گرمسار. گروه روان شناسی بالینی
کمال پرهون دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
سعید پورروستایی
سید رضا پورسید دانشگاه علامه طباطبایی
کامبیز پوشنه استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی
الهام توکلی دانشگاه علامه طباطبایی
عسگر چوبداری دانشگاه علامه طباطبایی
عباسعلی حسین‌خانزاده عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
الهام حکیمی راد استادیار دانشگاه شهید بهشتی
حمیده سادات خادمی گروه آموزش و پرورش پیش دبستان و دبستان، دانشکده روانشناسی، دانشگاه علامه
مهدی خان آبادی
مهدی خانجانی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
فریبرز درتاج عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی دستجردی کاظمی دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده روانشناسی
سعید رضایی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
اسماعیل زارعی زوارکی هیات علمی
فریده دخت سید مظفری
ابوطالب سعادتی
اسماعیل سعدی پور عضو هیئت علمی
اسماعیل سلطانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سکینه سلطانی کوهبنانی استادیار دانشکده روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی سلیمانی هیات علمی / دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهران سلیمانی استادیار دانشگاه شهید بهشتی آذربایجان، تبریز.
ستاره شجاعی هیأت غلمی
علی شیخ الاسلامی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
علی شریفی دکترای تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی
علی ضرغام بروجنی دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
آمنه عالی گروه آموزش و پرورش دانشگاه علامه طباطبائی
کریم عبدالمحمدی کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی عبداله زاده رافی دانشگاه ملایر
مرضیه عزیزیان مدرس دانشگاه فرهنگیان
محمد عسگری دانشگاه علامه طباطبایی
حمید علیزاده هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مرضیه غلامی توران پشتی استادیار گروه سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)
سالار فرامرزی گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه اصفهان
نور علی فرخی دانشیار رشته روان سنجی دانشگاه علامه طباطبایی
مژگان فرهبد عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش/معاون پژوهشکده کودکان استثنایی
سوگند قاسم زاده استادیار دانشگاه تهران
لیلا کاشانی وحید گروه روان شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران
فرنگیس کاظمی استاد دانشگاه
منیژه کاوه
حمیده محمدی بهزیستی
مریم محمودی
عبدالباسط محمودپور علامه طباطبائی
فرزانه معتمدی شارک بهزیستی
علیرضا مقدس هییت علمی
محمود نجفی داور خارجی
طاهره نجفی فرد دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عباس نسائیان دانشگاه بجنورد
زهرا نقش استاد یار روانشناسی تربیتی/دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
فاطمه نیک خو دانشگاه علامه طباطبایی
قربان همتی علمدارلو ویراستار و داور نشریه
مجید یوسفی لویه sDfSDFsDF
سمیرا وکیلی گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

login