اثربخشی‌ درمان شناختی- ‌رفتاری والد محور در نشانه‌های اختلال نارسایی توجه-بیش‌فعالی کودکان پسر

امیرعباس بوستانی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ محمدرضا خبازی راوندی

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1394، ، صفحه 41-62

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.1638

چکیده
  اختلال نارسایی ‌‌توجه- بیش‌فعالی برای  بسیاری  از کودکان مشکلات زیادی ایجاد می‌کند و  بر عملکرد  شناختی، اجتماعی، هیجانی، خانوادگی و سپس در بزرگ‌سالی بر عملکرد شغلی و  زناشوئی آن‌ها تاثیر سوء می‌گذارد. جامعه آماری شامل همه مادران دارای کودک پسر مبتلا به این اختلال در دوره مدارس ابتدائی شهر کاشان بود. روش نمونه‌گیری، ...  بیشتر