نویسنده = قاسمی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی سیاهۀ اختلال هماهنگی رشد حرکتی در پسران 6-11 ساله

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 135-161

حمـید صالحی؛ رحمان افسرده بخشایش؛ احمدرضا موحدی؛ وحید قاسمی