نقش واسطه‌ای ذهن‌آگاهی مادر و تاب‌آوری خانواده در رابطه‌ی بین مشکلات رفتاری کودک دارای اختلال‌های طیف اوتیسم و بهزیستی روان‌شناختی مادر

زهره حسین زاده؛ علی‌رضا کاکاوند؛ عبدالجواد احمدی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1395، ، صفحه 151-178

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7371

چکیده
  چکیده  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه‌ای ذهن‌آگاهی مادر و تاب‌آوری خانواده در رابطه‌ی بین مشکلات رفتاری کودک دارای اختلال‌های طیف اوتیسم و بهزیستی روان‌شناختی مادر بود. جامعه آماری شامل مادرانِ کودکان دارای اختلال‌های طیف اوتیسم در دامنه‌ی سنی 3 تا 16 سال شهرهای تهران، کرج و قزوین بودند که از بین آنها 170 نفر با روش نمونه­گیری ...  بیشتر