تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر شادکامی مادران کودکان کم‌توان‌ذهنی

عفت سادات رباط جزی؛ اعظم غفوری

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1393، ، صفحه 118-129

چکیده
  آسیب ذهنی یکی از عمده­ترین و دشوارترین مسائل و مشکلات خانواده­ها در دنیای امروزی است که فشارهای روانی زیادی بر کل خانواده به‌ویژه مادران تحمیل می­کنند. کمبود دانش و آگاهی در مورد فرزندان آسیب‌دیده یکی از عوامل مهم در بروز واکنش­های نامطلوب است. بنابراین آموزش­های مناسب منجر به شادکامی مادران و خانواده­های آنها می­شود. ...  بیشتر