نویسنده = عاطف وحید، محمدکاظم
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش اضطراب و افسردگی افراد با ناتوانی جسمی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1393، صفحه 104-126

وحیده دهاقین؛ محمدکاظم عاطف وحید؛ علی اصغر نژادفرید