نویسنده = حسین‌خانزاده، عباسعلی
تعداد مقالات: 6
1. اثربخشی بازی‌درمانی‌گروهی بر بهبود روابط بین‌فردی و پذیرش اجتماعی در دانش‌آموزان با آسیب شنوایی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 1-20

10.22054/jpe.2019.23949.1604

عباسعلی حسین‌خانزاده؛ ربابه قلی زاده؛ محبوبه طاهر؛ حسین حیدری؛ فاطمه مبشری


4. اثربخشی آموزش کارکرد‌‌های اجرایی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان با نارساخوانی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 111-128

10.22054/jpe.2015.1643

زهره آهنگر قربانی؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ مهناز خسروجاوید؛ عباس صادقی


5. شناسایی و اولویت‌یابی مهارت‌های اجتماعی مورد نیاز دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی در محیط کار

دوره 3، شماره 10، تابستان 1392، صفحه 21-44

عباسعلی حسین‌خانزاده؛ علیرضا محمدی آریا


6. بررسی نگرش والدین و معلمان در مورد نحوۀ جاگماری آموزشی دانش‏آموزان تیزهوش دورۀ راهنمایی شهر رشت در سال 90-1389

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 23-54

عباسعلی حسین‌خانزاده؛ قربان همتی علمدارلو؛ محسن بابایی؛ زینب بابایی