نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رویکردهای مختلفی در درمان اختلال های رفتاری در کودکان وجود دارد که عمدتا آموزش مبتنی بر تغییر و اصلاح رفتار است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش والدین مبتنی بر درمان شناختی رفتاری بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. در این مطالعه والدین و کودکان 8 تا 10 ساله مراجعه کننده به کلینیک روانشناسی که با استفاده از مصاحبه بالینی، پرسشنامه سنجش مبتنی بر تجربه آخن باخ فرم والدین (ASEBA) (جهت تشخیص اختلال های رفتاری) و ملاک های مبتنی بر DSM-5، تشخیص اختلال نافرمانی مقابله ای داده شده بودند، به عنوان جامعه آماری در پژوهش شرکت کردند و ازمیان آنان 20 نفر با استفاده ازنمونه گیری هدفمند به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش وکنترل جایگزین شدند. پروتکل درمانی در 9 جلسه از طریق آموزش والدین و در منزل به اجرا در آمد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس بررسی شد. تحلیل نتایج بیانگر تاثیر آموزش والدین مبتنی بر درمان شناختی رفتاری بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که درمانگری هایی که در آن خانواده نقشی محوری داشته و حضوری فعال در برنامه های مداخله ای دارند اثربخشی بالاتری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Parental Management Training base on Cognitive- Behavior Therapy on Children with Oppositional Defiant Disorder

نویسنده [English]

  • Mahdi ghodrati 1

چکیده [English]

Objective: Some studies showed effects of therapies on behavioral disorder in children that focus on modification in children and neglect therapies base on education parent’s then, present study investigated the effect of Cognitive Behavior Therapy (CBT) base on Parental training on Children with Oppositional Defiant Disorder (ODD). Method: Research design was semi experimental pre- test post- test design. parents who had a children with ODD (age 8 - 10) that diagnosis with clinical interview, DSM-5 criteria and Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA) parents reports form participated in the study (10 experimental and 10 control group). Clinical protocol from first session to final session (nine weeks) administered by parents training at home. Analysis of Covariance was data analysis method. Results: Results showed that significant differences between experimental and control group on symptoms ODD. Conclusion: There was a significant decrease in the symptoms of ODD in experimental, and then CBT base on parent training was useful for ODD treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive behavior therapy
  • Parental training
  • Oppositional Defiant Disorder