مقاله پژوهشی
دقیق‌آموزی: مداخله‌ای رفتاری برای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خواندن

حمید علیزاده؛ حجت پیرزادی؛ باقر غباری بناب؛ شهلا پزشک؛ فرنگیس کاظمی

دوره 5، شماره 20 ، دی 1394، صفحه 1-38

https://doi.org/10.22054/jpe.2015.2593

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی مداخله‌های موثر برای اختلال یادگیری خواندن با تاکید بر رویکرد رفتاری و معرفی روش دقیق‌آموزی به‌عنوان نمونه‌ای از روش‌های مبتنی بر این رویکرد بود. روش: بدین منظور با روش مروری متون اصلی شامل کتاب‌ها و مقاله‌های علمی معتبر در این زمینه بین سال‌های 1954 تا 2015 از پایگاه‌های اطلاعاتیِ Google Scholar, ERIC, Science Direct ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی داستان خوانی بر افزایش انگیزش خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلال نارساخوانی

آیدا یحیی زاده؛ عباسعلی حسین خانزاده

دوره 5، شماره 20 ، دی 1394، صفحه 39-54

https://doi.org/10.22054/jpe.2015.6511

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش روش داستان‌خوانی بر افزایش انگیزش خواندن دانشآموزان نارسا‌خوان انجام شد.: پژوهش حاضر از نظر روش‌شناسی، یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه آزمایش و کنترل، بوده است. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی مبتلا به نارساخوانی شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392 بودند که تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه ی بین باورهای‏ معرفت شناختی و خودکارآمدی تدریس در معلّمانِ دانش آموزان با نیازهای ویژه

کاظم برزگر بفرویی

دوره 5، شماره 20 ، دی 1394، صفحه 55-71

https://doi.org/10.22054/jpe.2015.3605

چکیده
  باورهای معلّم در مورد ماهیت دانش و دانستن نقش مهمی در رفتارهای او و متعاقباً باورها و یادگیری دانش آموزان دارند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه ی بین باورهای‏ معرفت شناختی و خودکارآمدی تدریس در معلّمانِ دانش آموزان با نیازهای ویژه بود. تعداد 84 نفر از معلّمان شاغل در مدارس استثنایی و ناتوانی های یادگیری مورد آزمون قرار گرفتند. به دلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی مداخله‌ی بازی‌درمانی عروسکی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر با اختلال اتیسم

اقدس رنگانی؛ قربان همتی علمدارلو؛ ستاره شجاعی؛ سیدمحسن اصغری نکاح

دوره 5، شماره 20 ، دی 1394، صفحه 73-93

https://doi.org/10.22054/jpe.2015.1918

چکیده
  مهارت­های اجتماعی نقش بسیار مهمی در زندگی و موفقیت افراد دارد، اما کودکان با اختلال اتیسم مشکل قابل توجهی در مهارت‌های اجتماعی دارند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله‌ی بازی‌درمانی عروسکی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر با اختلال اتیسم انجام شد. در این پژوهش 24 دانش‌آموز پسر 6 تا10 ساله با اختلال اتیسم به روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مشخصه های واژگانی در گفتار بزرگسالان کم توان ذهنی

الهه اکبری؛ علی قربانی

دوره 5، شماره 20 ، دی 1394، صفحه 95-108

https://doi.org/10.22054/jpe.2015.1915

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی مشخصه های واژگان شامل غنای واژگانی ، تعداد کل واژگان و درصد انواع کلمات قاموسی در گفتار افراد کم توان ذهنی و نیز مشخص نمودن درصد و مقایسه آنها با گفتار افراد طبیعی است.در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، جامعه مورد بررسی 10 بزرگسال کم توان ذهنی با بهره هوشی 40-52 و در گروه تربیت پذیر بالا قرارداشتند که از طریق آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش والدین شناختی رفتاری بر نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان

مهدی قدرتی میرکوهی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ قاسم عبداللهی بقرآبادی

دوره 5، شماره 20 ، دی 1394، صفحه 109-123

https://doi.org/10.22054/jpe.2015.1916

چکیده
  رویکردهای مختلفی در درمان اختلال های رفتاری در کودکان وجود دارد که عمدتا آموزش مبتنی بر تغییر و اصلاح رفتار است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش والدین مبتنی بر درمان شناختی رفتاری بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه‏‏ ی تاب‏آوری و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با سازگاری مادران دارای فرزند کم‌توان ‌ذهنی

علی شیخ الاسلامی؛ زلیخا صادقی‏ولنی؛ نسیم محمّدی

دوره 5، شماره 20 ، دی 1394، صفحه 125-139

https://doi.org/10.22054/jpe.2016.5285

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه‏ تاب‏آوری و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با سازگاری مادران دارای فرزند کم‌توان‌ ذهنی انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. تمامی مادران دارای فرزند کم‌توان ‌ذهنی شهر رشت در سال 94-1393 جامعه‏ی آماری این پژوهش را تشکیل ‏دادند که از میان آنان با استفاده از روش نمونه‏گیری در دسترس 150 مادر انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی مداخله بازتوانی شناختی رایانه محور بر کارکرد‌های اجرایی و عملکرد حافظه فعال دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی

کامبیز پوشنه؛ علی شریفی؛ نگین معتمدیگانه

دوره 5، شماره 20 ، دی 1394، صفحه 141-159

https://doi.org/10.22054/jpe.2015.3607

چکیده
  چکیدهپژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی مداخلات بازتوانی شناختی رایانه محور بر کارکرد‌های اجرایی و عملکرد حافظه فعال دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش‌آموزان با اختلال ریاضی شهر تهران بودند و گروه نمونه را 22 دانش‌آموز با اختلال ریاضی که با روش نمونه‌گیری در دسترس از مدارس ابتدایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحول اختلال شخصیت اجتنابی از کودکی تا بزرگسالی: آسیب‌شناسی تعاملات زناشویی

علیرضا روحی؛ رضوان السادات جزایری؛ مریم سادات فاتحی زاده؛ عذرا اعتمادی

دوره 5، شماره 20 ، دی 1394، صفحه 161-189

https://doi.org/10.22054/jpe.2016.7373

چکیده
  ویژگی­ های شخصیتی نقشی اساسی در کیفیت روابط بین فردی و زندگی خانوادگی دارند. این پژوهش به بررسی تحول اختلال شخصیت اجتنابی از کودکی تا بزرگسالی و آسیب‌شناسی تعاملات زناشویی افراد دارای اختلال شخصیت اجتنابی از نگاه همسران آنها پرداخت. بدین منظور با مطالعه منابع مرتبط با موضوع نحوه شکل­ گیری این اختلال بررسی شد و سپس با انجام مصاحبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقاله شناسی بیست شماره فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی

معصومه بابامحمدی؛ امیر اردی

دوره 5، شماره 20 ، دی 1394، صفحه 191-201

https://doi.org/10.22054/jpe.2015.1669

چکیده
  کلیه مقالات چاپ شده در فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی به همراه نام نویسندگان محترم در این قسمت موجود می باشد.  بیشتر