مقاله پژوهشی
اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه‌یار بر بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال نارسایی‌توجه-بیش‌فعالی (نوع اغلب بی‌توجه)

سمیه رباط میلی؛ احمد برجعلی؛ حمید علیزاده؛ مصطفی نوکنی؛ نورعلی فرخی

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1394، صفحه 1-126

https://doi.org/10.22054/jpe.2015.1636

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه‌یار بر بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال نارسایی‌توجه-بیش‌فعالی با تظاهر بی‌توجهی بود. در این پژوهش بازتوانی شناختی رایانه‌یار به وسیله نرم‌افزار گاگنی‌پلاس برای 6 کودک دارای اختلال نارسایی‌توجه-بیش‌فعالی (نوع اغلب بی‌توجه) در قالب پژوهش‌ موردی اجرا شد که آزمودنی‌ها به شکل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه تأثیر آموزش گفتار شخصی بر کارکرد اجرایی دانش آموزان با نارسایی توجه و عادی

ملیحه سادات کاظمی؛ شعله امیری؛ مختار ملک پور؛ حسین مولوی

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1394، صفحه 26-40

https://doi.org/10.22054/jpe.2015.1637

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش گفتار شخصی بر کارکرد اجرایی دانش آموزان پسر 9 تا 11 ساله با نارسایی توجه و عادی ، در شهر اصفهان بود. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش­آزمون­ـ­پس­آزمون با گروه‌های کنترل بود. روش نمونه­گیری دو مرحله­ای  بود. نمونه نهایی شامل 20 پسر با نارسایی توجه (10 کودک گروه آزمایش و 10 کودک گروه کنترل اول) و 9 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی‌ درمان شناختی- ‌رفتاری والد محور در نشانه‌های اختلال نارسایی توجه-بیش‌فعالی کودکان پسر

امیرعباس بوستانی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ محمدرضا خبازی راوندی

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1394، صفحه 41-62

https://doi.org/10.22054/jpe.2015.1638

چکیده
  اختلال نارسایی ‌‌توجه- بیش‌فعالی برای  بسیاری  از کودکان مشکلات زیادی ایجاد می‌کند و  بر عملکرد  شناختی، اجتماعی، هیجانی، خانوادگی و سپس در بزرگ‌سالی بر عملکرد شغلی و  زناشوئی آن‌ها تاثیر سوء می‌گذارد. جامعه آماری شامل همه مادران دارای کودک پسر مبتلا به این اختلال در دوره مدارس ابتدائی شهر کاشان بود. روش نمونه‌گیری، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعریف و مفهوم‌سازی نیازهای ویژه، شناسایی و اولویت‌بندی پژوهشی گروه‌های با نیازهای ویژه

علی فرهودیان؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ ماندانا صادقی؛ محمد اسمعیل ساوری؛ لیلا سلیمانی نیا؛ حمیدرضا مقامی

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1394، صفحه 62-77

https://doi.org/10.22054/jpe.2015.1639

چکیده
  این پژوهشبا هدف شناسایی مشکلات گروه‌هایدارای نیازهای ویژه در ابعاد روانی، اجتماعی، معنوی و جسمی در ایران انجامشد. این پژوهش کیفی با روش نظریه زمینه­ای اجرا شد. در این پژوهش نخست پس از بررسی و مطالعة متون و مرور منابع موجود درسراسر دنیا 10 گروه به عنوان افراددارای نیازهای ویژه منظور شده و 100 نفر از این افراد یا نزدیکان‌شان، براساس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تغییر سبک اسناد بر کاهش میزان افسردگی نوجوانان دختر نابینا

اکرم هدی پور؛ پرویز شریفی درآمدی؛ فرنگیس کاظمی

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1394، صفحه 78-90

https://doi.org/10.22054/jpe.2015.1640

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغییر سبک اسناد بر کاهش میزان افسردگی نوجوانان دختر نابینا بود روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس، 30 دختر نوجوان نابینای افسرده که در مقاطع راهنمایی و دبیرستان مدرسه نابینایان نرجس شهر تهران، در سال تحصیلی 91- 1390 مشغول به تحصیل ...  بیشتر

پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با اختلال نارسایی‌توجه - بیش‌فعالی بر اساس استرس و شیوه برخورد والدین

محمدرضا ذوقی پایدار؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ صفدر نبی زاده

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1394، صفحه 91-110

https://doi.org/10.22054/jpe.2015.1642

چکیده
  هدف پژوهش حاضر پیش­بینی عملکرد تحصیلی دانش­آموزان با اختلال نارسایی­توجه - بیش­فعالی بر اساس استرس و شیوه برخورد والدین بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل همه دانش­آموزان با اختلال نارسایی­توجه - بیش­فعالی پایه سوم ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 91-92 بود که از بین آن­ها 50 نفر به عنوان شرکت­کننده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش کارکرد‌‌های اجرایی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان با نارساخوانی

زهره آهنگر قربانی؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ مهناز خسروجاوید؛ عباس صادقی

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1394، صفحه 111-128

https://doi.org/10.22054/jpe.2015.1643

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش کارکرد­های اجرایی بر مهارت­های اجتماعی دانش‌آموزان با نارساخوانی انجام شد. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعهء آماری شامل همه دانش‌آموزان با نارساخوانی پایه دوم و سوم شهرستان عباس­آباد استان مازندران در طی سال تحصیلی 92- 1391 ­بود که 20 نفر از آن‌ها بر حسب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تغییرناپذیری عاملی الگوی اندازه‌گیری نسخة کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در نوجوانان تیزهوش و عادی

ابوالفضل فیروزمنش؛ امید شکری

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1394، صفحه 129-140

https://doi.org/10.22054/jpe.2015.1644

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون تغییرناپذیری اندازه­گیری نسخة کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی(لری، 1983) در نوجوانان تیزهوش و عادی انجام شد. 680 دانش­آموز (325 عادی و 355 تیزهوش) به نسخة کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی پاسخ دادند. به منظور بررسی روایی بین­گروهی نسخة کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در نوجوانان تیزهوش و عادی از تحلیل عاملی تأییدی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش مهارت‌های خودآموزی بر مشکلات دست‌خط دانش‌آموزان پسر دارای ناتوانی یادگیری ویژه با نوع نارسانویسی

فاطمه کشاورزی؛ ستاره شجاعی

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1394، صفحه 150-165

https://doi.org/10.22054/jpe.2015.1645

چکیده
  پژوهش حاضر  با  هدف مطالعه اثربخشی  آموزش  مهارت­های  خودآموزی  بر  مشکلات دست‌خط  دانش‌آموزان پسر دارای ناتوانی یادگیری ویژه با نوع نارسانویسی انجام  شد. روش پژوهش ­آزمایشی  با  طرح  پیش­آزمون -پس­آزمون  با  گروه  کنترل بود. جامعه آماری این  پژوهش  شامل همه  دانش‌آموزان پسر دارای ...  بیشتر