نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه

3 استاد دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی مداخله‌های موثر برای اختلال یادگیری خواندن با تاکید بر رویکرد رفتاری و معرفی روش دقیق‌آموزی به‌عنوان نمونه‌ای از روش‌های مبتنی بر این رویکرد بود. روش: بدین منظور با روش مروری متون اصلی شامل کتاب‌ها و مقاله‌های علمی معتبر در این زمینه بین سال‌های 1954 تا 2015 از پایگاه‌های اطلاعاتیِ Google Scholar, ERIC, Science Direct و Pub Med استخراج و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. جستجو در این پایگاه‌ها با کلید واژه‌هایEvidence-based methods/intervention, Best practices, Special education, Learning disability/disorder, Effectiveness, Precision teaching بود. همچنین، از برخی منابع فارسی موجود در این زمینه استفاده شد. یافته‌ها: مرور ادبیات پژوهش نشان داد مداخله‌های موثر در اختلال یادگیری خواندن بر دیدگاه رفتاری مبتنی هستند و در این بین دقیق‌آموزی مداخله‌ای است که با رویکرد پاسخ به مداخله هماهنگی دارد. دقیق‌آموزی دارای ویژگی‌های منحصر به فردی مانند ارزیابی مداوم عملکرد، ثبت و نمایش عملکرد روی نمودار و تصمیم‌گیری بر مبنای چگونگی عملکرد یادگیرنده است که می‌تواند استفاده از آن برای افراد با اختلال یادگیری خواندن را اثربخش ‌سازد. نتیجه‌گیری: بر اساس مرور ادبیات پژوهش می‌توان گفت دقیق‌آموزی مداخله‌ای رفتاری در اختلال یادگیری است که به خاطر ویژگی‌هایی که در خود جای داده، توجه بیشتری را از سوی پژوهشگران و متخصصان بالینی این حوزه می‌طلبد. تعاریف، ویژگی‌ها، اصول و مراحل دقیق‌آموزی در متن مقاله به‌تفصیل بیان شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Precision Teaching: A behavioral Intervention for Reading Disorder

نویسنده [English]

  • hojat pirzadi 2

چکیده [English]

Objective: The current article studies the effective intervention procedures in the context of the behavioral model, Precision Teaching (PT) for children and adolescent with learning or reading disabilities. Methods: Articles and materials were studies by searching some relevant terms such as precision teaching, evidence-based methods/intervention, best practices, and learning disability/disorder. In addition, some domestic studies were extensively reviewed. Rsults: Results indicated that effective interventions in the area of reading difficulties were found in the context of behavioral paradigm. One of the prevalent procedure was PT that has much commonalities with “response to intervention”. PT has some exclusive features such as continuous assessment of student performance, recording and presentation of student performance on a chart, and making educational, and academic decisions based on the performance of students which makes this method more effective for students with reading disabilities. Conclusion: Accordingly, we conclude that PT is an effective method in teaching students with learning disabilities. This technique has attracted investigators and professionals attention due to its special advantages in instruction. Theoretical foundation, principle conceptualization and definition of this technique are elaborated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Methods
  • Learning disorder
  • Intervention methods
  • Precision teaching