نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

3 دانشیار مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

ویژگی­ های شخصیتی نقشی اساسی در کیفیت روابط بین فردی و زندگی خانوادگی دارند. این پژوهش به بررسی تحول اختلال شخصیت اجتنابی از کودکی تا بزرگسالی و آسیب‌شناسی تعاملات زناشویی افراد دارای اختلال شخصیت اجتنابی از نگاه همسران آنها پرداخت. بدین منظور با مطالعه منابع مرتبط با موضوع نحوه شکل­ گیری این اختلال بررسی شد و سپس با انجام مصاحبه ­های نیمه­ ساختاریافته با 9 نفر از همسران افراد اجتنابی که به روش نمونه­ گیری هدفمند انتخاب شده بودند، ویژگی­ های شخصیتی این افراد در تعاملات زناشویی بررسی شد. در تحلیل داده­ های به دست آمده از مصاحبه­ ها، 14 ویژگی مردان اجتنابی به دست آمد که عبارت بودند از کناره­گیری، بینش بدون تعمق، خودحقیرپنداری، جمع ­هراسی، کم­تحرکی بیانی، خانه­ های سرد احساسی، انفعال رفتاری، انفعال جنسی، تغییرگریزی، خودمحوری، فرسودگی زناشویی، کمال­گرایی جبری، منفعل ­ـ­پرخاشگر و ظاهر اجتماع­ پسند. ویژگی­ های شخصیتی افراد اجتنابی از یک سو منجر به آسیب رسیدن به خود آنها و از سوی دیگر موجب شکل­ گیری تعاملاتی سرد در روابط بین فردی و خانوادگی ­شان می ­شود. می­توان نتیجه ­گیری کرد که شناسایی مراحل تحول این اختلال و پیشگیری از شکل­ گیری آن در کودکان موجب ارتقاء کیفیت روابط بین فردی و خانوادگی افراد خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of Avoidant Personality from childhood to Adilthhood: Pathology of Marital Interaction

نویسندگان [English]

  • Alireza Roohi 1
  • Rezvanosadat Jazayeri 2
  • Maryamsadat Fatehizade 3
  • Ozra Etemadi 3

1 Ph.D. Candidate of Family Counseling, Department of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan

2 Assistant Professor, University of Isfahan

3 Associate Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan

چکیده [English]

Abstract
Personality traits play a vital role in the quality of interpersonal relationships and family life. This study investigated the development of avoidant personality from childhood to adulthood and the marital interaction pathology of the men with avoidant personality disorder from their wives' perspectives.The development of this personality style was studied through studying related resources. To study the personality traits of these men in marital interactions semi-structured interviews were conducted with 9 women whose husbands had avoidant personality traits and who were selected by purposeful sampling. In analyzing data using thematic analysis, 14 characteristics were obtained which showed these men's characteristics in marital interactions. They included "withdrawal, insight without pondering, self-centeredness, poor self-concept, social phobia, talking inactivity, emotionally cold homes, behavioral passivity, sexual passivity, change aversion, marital burnout, compulsive perfectionism, passive-aggressive, sociable appearance". Since avoidant personality characteristics are both harmful to self and others, identifying and preventing the development of the disorder in children will promote the quality of interpersonal relationships and family life.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Avoidant Personality
  • marital interaction pathology