نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان شناسی، دانشگاه خوارزمی

2 دکتری روان شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی شیوه­ها و انگیزه‌های خودجرحی بدون خودکشی و تعیین ارتباط خودجرحی بدون خودکشی با احتمال خودکشی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان با سابقه بدرفتاری دوران کودکی. به این منظور تعداد 238 نوجوان به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت­کنندگان به فهرست رفتارهای خودجرحی بدون خودکشی، سیاهه کارکردهای خودجرحی و مقیاس احتمال خودکشی پاسخ دادند. در 51 درصد از کل دو گروه 31 نفر از گروه بزهکار و 83 نفر از گروه با سابقه بدرفتاری دوران کودکی، سابقه یکی از انواع رفتارهای خودجرحی بدون خودکشی به روش­های بریدن، سوزاندن، کتک زدن خود، کوبیدن سر به دیوار و چنگ کشیدن وجود داشت. احتمال خودکشی در نوجوانان با سابقه خودجرحی بدون خودکشی به­طور معنا­داری بالاتر از گروه بدون سابقه این رفتار بود. تحلیل عاملی سیاهه کارکردهای خودجرحی، انگیزه­های پذیرش گروهی، ابراز آشفتگی، ضد­خودکشی، اثبات خود، تمایز خود از دیگران، ضد تجزیه­ای، تنظیم هیجانی و انتقام گرفتن را به‌عنوان انگیزه­های خودجرحی بدون خودکشی شناسایی کرد. انگیزه­های تنظیم هیجانی، ابراز آشفتگی و پذیرش گروهی پیش‌بینی­کننده احتمال خودکشی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Non-suicidal Self-injury in delinquent adolescents and adolescents with history of childhood maltreatment: motivation and suicide probability

نویسندگان [English]

  • dsgasf gsdg 1
  • dsgdf fdsgsdfg 2
  • gjhdgj jhgghj 3

چکیده [English]

The aims of this study were to (1) investigate methods and functions of Non suicidal self-injury (NNSI); (2) examine association between NSSI and suicide probability in delinquent adolescents and adolescent with history of childhood maltreatment. Participants included 238 adolescents selected based on convenient sampling. The participants completed Non suicidal self injury behaviors checklist, Inventory of Non suicidal self- injury-functions and suicide probability scale. Results showed that 51% (31 from delinquent and 83 from another group) has at least 1 type of خودجرحی بدون NSSI behaviors which included cutting, burning, self-hitting, head-banging and rubbing. Suicide probability was significantly higher in adolescents with NSSI behaviors. Confirmatory factor analysis indicated group acceptance, marking distress, anti-suicide, self-affirmation, interpersonal boundaries, affect regulation and revenge as motivations extracted from Inventory of Statements about Self-Injury. Affect regulation, marking distress and group acceptance were motivations that predicted suicide probability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Injury
  • Suicide probability
  • adolescents
  • Self-harm
Asarnow, J.R., Porta, G., Spirito, A., Emslie, G.,Clarke, G., Wagner, K.D., et al. (2011). Suicide
 attempts and non-suicidal self-injury in the treatment of resistant depression in adolescents: Findings from the TORDIA study. Journal of American Academy of Child psychiatry, 50,772-781.
Brausch, A.M., Gutierrez, P.M. (2010). Differences in Non-Suicidal Self-Injury and Suicide attempts
 in Adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 39,233-242.
Chapman, A.L., Gratz, K. L., Brown, M.Z. (2006). Solving the puzzle of deliberate self-harm: The
 experiental avoidance mode.Behavior Research and Therapy, 44, 371–39.
Crouch W, Wright J. (2004). Deliberate self-harm at an adolescent unit: a qualitative investigation.
 Clinical child psychology and psychiatry, 9, 1359-1045.
Cull, J. G., & Gill, W. S. (2002). Suicide Probability Scale (SPS) Manual. LosAngeles, CA:
 Western psychological Service.
Eltz, M., Evans, A.S., Celio, M., Dyl, J., Hunt, J., Armstrong, L., Spirito, A. (2007). Suicide
 probability scale and its utility with adolescent psychiatric patients. Child psychiatry and Human Development, 38, 17-29.
Glenn, C., Klonsky, E. D. (2009). Social context during non-suicidal self-injury indicates suicide risk.
 Personality and Individual Differences, 46, 25-29.
Glen, C.R., Klonsky, E. D. (2011). One-Year Test-Retest Reliability of the Inventory of Statements
 about Self-Injury (ISAS). Assessment, 18(3), 375-378.
Gratz, K. L. (2001). Measurement of deliberate self-harm: Preliminary data on the deliberate self-
harm inventory. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 23,253–263.
Gratz, K. L. (2003). Risk factors for and functions of deliberate self-harm: an empirical and
 conceptual review. Clinical Psychology: Science and Practice, 10,192–205.
Haines, J., Williams, C. L., Brain, K. L., & Wilson, G. V. (1995). The psychophysiology of self-
mutilation. Journal of Abnormal Psychology, 104, 471-489.
Himber, J. (1994). Blood rituals: Self-cutting in female psychiatric inpatients. Psychotherapy, 31,620-
631.
Holden, R., Mcleod, L. (2000). The structure of the reasons for attempting suicide questionnaire
 (RASQ) in a nonclinical adult population. Personality and Individual Differences, 29,621–628.
Joiner T. (2005). Whypeople die by suicide.Cambridge, MA: Harvard University Press.
Kaess, M., Parzer, P., Mattern, M., Plener, P. L., Bifulco, A., Resch, F., Brunner, R. (2013). Adverse
 childhood experiences and their impact on frequency,severity, and the individual function of nonsuicidal self-injury in youth. Psychiatry Research, 30,265-272.
Kenny, D., Lennings, C.J., Munn, A. (2011). Risk factors for self-harm and suicide in incarcerated
 young offenders: implications for policy and practice. Journal of forensic Psychology, 8(4), 358-382.
Klonsky, E. D. (2007). The functions of deliberate self-injury: A review of the evidence. Clinical
 psychology Review,27,226-239.
Klonsky, E.D., Glen, C.R. (2011). Assessing the functions of Non-suicidal Self-injury: Psychometric
 properties of the inventory of statements about self-injury(ISAS). Journal of psychopathological behavior assessment. 31, 215-219.
Klonsky, E.D., May, A., Glenn, C.R. (2013). The Relationship between Nonsuicidal Self-Injury and
 attempted Suicide: Converging Evidence From Four Samples. Journal of Abnormal Psychology, 22,231-237.
Klonsk, E.D. (2007). The functions of deliberate self-injury: A review of the evidence. Clinical
 Psychology Review, 27, 226-239.
Klonsky, ED. (2011). Non-suicidal self-injury in United states adults: prevalence, sociodemographics,
 topography and functions. Psychological medicine, 41(9), 1981-1986.
Klonsky, E.D., May, A., Glenn, C.R. (2013). The Relationship between Nonsuicidal Self-Injury and
 attempted Suicide: Converging Evidence From Four Samples. Journal of Abnormal Psychology, 22,231-237.
Knowles, S., Townsend, E., Anderson, M. (2011). Factors associated with self-harm in community
 based young offenders: the importance of psychological variables. The Journal of Forensic Psychiatry& Psychology, 22(4), 479-496.
Lioyd-Richardson, E., Perrine, N., Dierker, L., Kelly, M. (2007). Characteristics and functions of non-
suicidal self-injury in a community sample of adolescents. Psychological Medicine, 37(8), 1183-1192.
Mann, J., Waternaux, C., Hass, G.,& Malone, K. (1999). Toward a clinical model of suicidal
 behaviour in psychiatric patients. American Journal of Psychiatry, 156,181-189.
Messer, J. M., & Fremouw, W.J. (2008).A critical review of explanatory models for self-mutilating
 Behaviors in adolescents. Clinical Psychology Review, 28,162–178.
Muehlenkamp, J., Ertelt, T., Miller, A.L., and Claes, L. (2011). Borderline personality symptoms
 differentiate non suicidal and suicidal self-injury in ethnically diverse adolescent outpatients. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52:2, 148–155.
Muehlenkamp, J. J., & Gutierrez, P. M. (2004).An investigation of differences between self-injurious
 behavior and suicide attempts in a sample of adolescents. Suicide and Life- Threatening Behavior, 34, 12-22.
Nixon, M., Cloutier, P., Aggarwal, S. (2002). Affect regulation and addictive aspects of repetitive
 self-injury in hospitalized adolescents. American Academy of child & adolescent Psychiatry. 41(11), 1333-1341.
Nock, M. K., Joiner, T. E., Gordon, K. H., Lloyd-Richardson, E., Prinstein, M. J. (2007). Non-
 suicidal self-injury among adolescents: Diagnostic correlates and relation to suicide attempts. Psychiatry Research, 144, 144, 65–72.
Nock, M.K., & Mendes, W. B. (2008). Physiological arousal, distress tolerance, and social problem-
solving deficits among adolescent self-injurers. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76, 28-38
Nock, M. K, Prinstein, M. J. (2004). A functional approach to the assessment of self-mutilative
 behavior. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72,885–890.
Nock, M. K. & Prinstein, M. J. (2005).Contextual features and behavioral functions of self-mutilation
 among adolescents. Journal of Abnormal Psychology, 114,140–146.
Nock, M. K. (2008). Actions speak louder than words: An elaborated theoretical model of the social
 functions of self-injury and other harmful behaviors. Applied and Preventive Psychology, 27(2), 215-240.
Penn, J. V., Esposito, C. L., Schaeffer, L., E.,Fritz, G.K.& Spirito, A. (2003). Suicide attempts and
 self-mutilative behavior in a juvenile correctional facility. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 42(7), 762-769.
Ross, S., Heath, N. (2002). A Study of the Frequency of Self Mutilation in a Community Sample of
 adolescents. Journalof Youth and Adolescence, 31(1), 67–77.
Sharifian, M., Gholamali-Lavasani, M., Ejei, J.,Taremian, F., Amrani, K. (2011). The relationship
 among classroom community, attitude toward parents, anxiety disorders and depression with adolescents suicide probability. Procidia Social and Behavioral Sciences. 15, 520-525.
Shaffer, D., Jacobson, C. (2009). Proposal to the DSM-V Childhood Disorder and Mood
 DisorderWork Groups to Include Non-Suicidal Self-Injury (NSSI) as a DSM-V Disorder. American Psychiatric Association.1-21.
Suyemoto, K. L. (1998).The functions of self mutilation. Clinical Psychology Review, 18,531-554.
Weierich, M. R., Nock, M. K. (2008). Posttraumatic stress symptoms mediate the relation between
 childhood sexual abuse and nonsuicidal self-injury. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76(1):39-44.
Wright, J., Friedrich,W.,Cinq-Mars, C.,Cyr,M.,McDuff, P. (2004). Self- destructive an delinquent
 behaviors of adolescent female victims of child sexual abuse: rates and covariates clinical and nonclinical samples.ViolenceVictim,19,627–43.
Zlotnick, C. Shea, M.T., Pearlstein, T., Simpson, E., Costello, E., Begin, A. (1996). The relationship
 between dissociative symptoms, alexithymia, impulsivity, sexual abuse, and self-mutilation. Comprehensive Psychiatry, 37, 12-16.