مقاله پژوهشی
تأثیر آموزش مهارت‌های جرات‌ورزی بر بهبود روابط بین همسالان و حرمت‌خود دانش-آموزان دیرآموز

عباسعلی حسین خانزاده؛ الیاس رحیمی؛ الهه استوی

دوره 6، شماره 21 ، اردیبهشت 1395، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.5279

چکیده
   جرات­ورزی عنوان عامل مهمی در ارتقاء حرمت­خود و روابط بین فردی، محسوب می­شود. نتایج پژوهشها نشان داده­اند که دانش­آموزان دیرآموز از نظر اعتماد به خود و برقراری روابط بین فردی مشکل دارند. هدف این پژوهش تعیین تأثیر آموزش مهارت­های جرات­ورزی بر بهبود روابط بین همسالان و حرمت خود دانش­آموزان دیرآموز بود. روش پژوهش نیمه­آزمایشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی توانایی‌های نیمکره راست و چپ مغز دانش‌آموزان تیزهوش با و بدون اختلال یادگیری

فاطمه ترابی؛ ژانت هاشمی آذز؛ علیرضا مقدس؛ آرش مانی

دوره 6، شماره 21 ، اردیبهشت 1395، صفحه 23-58

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.5280

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی توانمندی‌های نیمکره راست و چپ مغز دانش‌آموزان تیزهوش با و بدون اختلال یادگیری انجام شد. این پژوهش علی- مقایسه‌ای بر روی 23 دانش‌آموز تیزهوش با اختلال یادگیری (17 دختر و 6 پسر) و 29 دانش‌آموز تیزهوش (16 دختر و 13 پسر) در پایه­های سوم تا پنجم دبستان شهر شیراز انجام شد. به منظور شناسایی شرکت‌کنندگان از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
خود‌جرحی بدون‌خودکشی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان با سابقه بدرفتاری دوران کودکی: انگیزه‌ها و احتمال خودکشی

حمید خانی پور؛ احمد برجعلی؛ محمدرضا فلسفی نژاد

دوره 6، شماره 21 ، اردیبهشت 1395، صفحه 59-79

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.5281

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی شیوه­ها و انگیزه‌های خودجرحی بدون خودکشی و تعیین ارتباط خودجرحی بدون خودکشی با احتمال خودکشی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان با سابقه بدرفتاری دوران کودکی. به این منظور تعداد 238 نوجوان به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت­کنندگان به فهرست رفتارهای خودجرحی بدون خودکشی، سیاهه کارکردهای خودجرحی و مقیاس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه نظریه ذهن و کارکرد اجرایی در دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌یادگیری و عادی

نیلوفر میکاییلی؛ معصومه اسمعیلی

دوره 6، شماره 21 ، اردیبهشت 1395، صفحه 81-100

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.5282

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه نظریه ذهن و کارکرد اجرایی در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و عادی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر علی- مقایسه ای است. جامعه ی آماری در این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و دانش آموزان عادی دبستانی شهر اردبیل می باشد که در سال تحصیلی 91-92 در مدارس شهرستان اردبیل مشغول به تحصیل بودند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر پرخاشگری و اختلال املاء در کودکان دبستانی

محمود نجفی؛ بیتا سرپولکی

دوره 6، شماره 21 ، اردیبهشت 1395، صفحه 101-117

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.5283

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر پرخاشگری و اختلال املاء کودکان دبستانی انجام شد. روش پژوهش نیمه­آزمایشی و طرح آن پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه گواه بود. نمونه شامل 24 دختر و پسر دبستانی بین سنین 7 تا 12 سال بودند که به روش در دسترس انتخاب و به­طور تصادفی در دو گروه 12 نفره آزمایش و گواه جایگزین شدند. مداخله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر الگوی آموزش خوش‌بینی به روش ایفای نقش بر کاهش افسردگی نوجوانان دختر کم‌بینا

اکرم هدیپور؛ آرزو شاهمیوه اصفهانی؛ سالار فرامرزی

دوره 6، شماره 21 ، اردیبهشت 1395، صفحه 119-135

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.5284

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر الگوی آموزش خوش­بینی به روش ایفای نقش بر کاهش افسردگی نوجوانان دختر کم­بینای شهر تهران بود. پژوهش با روش نیمه­ آزمایشی و طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه انجام شد. تعداد 20 دختر نوجوان کم­بینای افسرده که در مقطع راهنمایی مدرسه نابینایان نرجس تهران در سال تحصیلی 92- 1391 مشغول به تحصیل بودند، با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی روش واقعیت‌درمانی بر کاهش نشانه‌های دانش‌آموزان پسر با اختلال نافرمانی مقابله‌ای

عسگر چوبداری؛ فرنگیس کاظمی؛ شهلا پزشک

دوره 6، شماره 21 ، اردیبهشت 1395، صفحه 137-152

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.1917

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی روش واقعیت‌درمانی بر کاهش نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در دانش‌آموزان پسر پایه پنجم و ششم دبستان در شهر تهران انجام شد. روش پژوهش، از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را دانش‌آموزان پسر پایه پنجم و ششم دبستآن‌های پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عامل‌های بنیادی در اختلال‌های کودکان بر پایه سیاهه رفتاری کودک آخنباخ و رسکولار

حسین قمری کیوی؛ بهنام خشنودنیای چماچائی

دوره 6، شماره 21 ، اردیبهشت 1395، صفحه 153-167

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.5286

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین عامل­های بنیادی در اختلال‌های کودکان بر پایه سیاهه رفتاری کودک آخنباخ و رسکولار بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به مراکز درمانی و مشاوره شهرستان اردبیل در شش ماهه دوم سال 1391 بودند. گروه نمونه شامل 200 نفر از کودکان و نوجوانان (88 پسر و 112 دختر) مراجعه کننده به کلینیک­های درمانی بودند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر کم‌توان ذهنی

کاظم برزگر بفروئی؛ مهدی زارعی حسین آبادی؛ مرتضی امیدیان

دوره 6، شماره 21 ، اردیبهشت 1395، صفحه 169-188

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.5287

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت­های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر کم­توان ذهنی شهر یزد انجام شد. روش پژوهش نیمه­آزمایشی و طرح آن پیش­آزمون پس­آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل دانش­آموزان پسر کم­توان ذهنی 11 تا 20 ساله را شامل می­شدند که در سال تحصیلی 94-1393 در مدارس کم­توان ذهنی شهر یزد مشغول ...  بیشتر