مقاله پژوهشی
تدوین برنامه مبتنی بر الگوی پاسخ به مداخله و تعیین اثربخشی آن بر بهبود املانویسی

زهرا امین ابادی؛ حمید علیزاده؛ اسماعیل سعدی پور؛ صغرا ابراهیمی قوام؛ نورعلی فرخی

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1395، صفحه 1-25

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7109

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر تدوین برنامه تقویت املاء بر اساس الگوی پاسخ-به-مداخله و مطالعه‌ی اثربخشی آن در تقویت عملکرد دانش‌آموزان با مشکلات املا نویسی پایه سوم ابتدایی بود. این پژوهش در دو مرحله‌ی تدوین و اعتباریابی برنامه و سنجش اثر بخشی آن اجرا شده است و از نوع طرح‌های تک‌آزمودنی AB بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل‌یابی ساختاری سبک های دلبستگی به خدا ،تاب آوری و سلامت روانی در والدین دارای کودکان نارسایی‌های رشدی و هوشی

شهروز نعمتی؛ فرناز مهدی پور مارالانی

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1395، صفحه 26-40

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7110

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مدل‌یابی ساختاری سبک های دلبستگی به خدا ،تاب آوری و سلامت روانی در والدین دارای کودکان نارسایی-های رشدی و هوشی بود، طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مادران دارای کودکان نارسایی‌های رشدی و هوشی شهر تبریز در سال تحصیلی 94-1393 در دوره ابتدایی بود. تعداد 200 نفر از این گروه از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه عملکرد عصب‌روان‌شناختی بزرگسالان مبتلابه نشانگان داون با و بدون بیماری آلزایمر

معصومه طیب لی؛ شهلا پزشک؛ ژانت هاشمی آذر؛ یوسف جلالی

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1395، صفحه 41-55

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7111

چکیده
  هدف از این پژوهش مقایسه عملکرد عصب روانشناختی بزرگسالان مبتلابه نشانگان داون با و بدون بیماری آلزایمر بود. روش پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه مورد پژوهش شامل بزرگسالان مبتلا به نشانگان داون که در مرکز معلولین و کم‌توانان ذهنی شهر تهران به‌صورت تمام ‌وقت نگهداری می‌شدند و یا نیمه‌وقت مشغول فعالیت‌های توان‌بخشی بودند. با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه عملکرد کودکان با و بدون اختلال‌های یادگیری در مقیاس تجدید نظر شدۀ هوشی وکسلر کودکان

اسحق رحیمیان بوگر؛ محمود نجفی

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1395، صفحه 56-80

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7112

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه عملکرد دانش آموزان با و بدون اختلال‌های یادگیری در مقیاس تجدید نظر شدۀ هوشی وکسلر کودکان ‌بود. روش پژوهش علی-مقایسه ای بود. از این رو با نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، 45 دانش آموز دارای اختلال‌های یادگیری با 45 نفر دانش آموز بدون اختلال یادگیری پرسش نامه داده های جمعیت‌شناختی و مقیاس تجدید نظر شدۀ هوشی وکسلر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی برنامه سه تایی غنی سازی رنزولی برخلاقیت کودکان تیزهوش دبستانی

مژگان شوشتری؛ مختار ملک پور؛ احمد عابدی؛ امیر قمرانی

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1395، صفحه 81-95

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7113

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثر‌‌‌‌‌بخشی برنامه‌ی سه‌تایی غنی‌سازی رنزولی بر خلاقیت کودکان تیزهوش دبستانی بود. روش پژوهش نیمه ­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون– پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ی آماری شامل تمامی دانش­ آموزان تیزهوش شهر اصفهان در سال تحصیلی 95-1394 بودند. به این منظور 76 نفر از دانش‌آموزان تیزهوش با روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر آموزش حافظه کاری بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان پسر با ناتوانی یادگیری

علیرضا بخشایش؛ کاظم برزگر بفروی؛ وجیهه مرادی عجمی

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1395، صفحه 96-110

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7114

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش حافظه کاری بر عملکرد خواندن دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن اجرا شد. پژوهش از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری شامل دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی دارای ناتوانی خواندن در شهر یزد بودند که از میان آن ها 32 دانش آموز به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به روش تصادفی در گروه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزشیابی برنامه درسی دوره‌ی پیش‌دبستانی دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی در مراکز استثنایی استان آذربایجان‌غربی

مرضیه دهقانی؛ فریناز اصغری؛ نعیمه دهقانی

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1395، صفحه 111-120

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7115

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی وضعیت برنامهدرسی دوره پیشدبستانی دانشآموزان کمتوانذهنی در مراکز استثنایی استان آذربایجانغربی در سال تحصیلی 1391-90بود. رروش پژوهش روش ارزشیابی یا پژوهش ارزیابانه بود. جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان، معلمان و دانش‌آموزان مراکز استثنایی استان آذربایجان غربی بودند. به علت تعداد کم از سرشماری استفاده و نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی به کمک چندرسانه‌ای آموزشی بر عزت‌نفس دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری‌ریاضی

رحیم مرادی؛ اسماعیل زارعی زوارکی

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1395، صفحه 121-138

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7116

چکیده
  این ‌پژوهش باهدف بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی به کمک چندرسانه‌ای ‌آموزشی بر عزت‌نفس دانش‌آموزان ( 6 تا 11 ساله) دارای اختلال یادگیری در ریاضی بود. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه‌ی آماری شامل همه‌ی دانش آموزان پسر 6 تا 11 ساله‌ی دارای اختلال یادگیری ‌ریاضی استان البرز بود که 36 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه خودمختاری و ابعاد آن در دانش آموزان با و بدون ناتوانی ذهنی

آسیه شامرادلو؛ شهلا البرزی؛ دیبا سیف

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1395، صفحه 139-150

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7117

چکیده
  هدف از این پژوهش، مقایسه خودتعیینی و ابعاد آن در دانش‌آموزان با و بدون کم‌توانی‌ذهنی بود. روش پژوهش از نوع تحقیقات علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان با و بدون کم‌توانی‌ذهنی در سنین 14 سال و بالاتراند که در سال تحصیلی 92- 91 در مدارس شیراز مشغول به تحصیل هستند. نمونه پژوهش حاضر مشتمل بر120 دانش‌آموز دختر ...  بیشتر