اثربخشی مهارت‌آموزی بر پایه الگوی پردازش اطلاعات اجتماعی بر شایستگی اجتماعی دانش‌آموزان دختر دارای اختلال‌ یادگیری خاص

فاطمه فتاحی؛ مهناز اخوان تفتی؛ زهرا هاشمی

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1400، ، صفحه 1-27

https://doi.org/10.22054/jpe.2022.60641.2321

چکیده
  بیشتر کودکان دارای اختلال ­یادگیری­ خاص، انواع مشکل­های اجتماعی را در مدرسه تجربه می­کنند، تکرار تجربه­های منفی در کلاس درس و تعامل نادرست با همسالان، مشکل­های عاطفی و رفتاری را فراهم می­کند که زمینه­ساز ­کاهش شایستگی اجتماعی در دانش­آموزان است؛ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تأثیرگذاری مهارت‌آموزی بر پایه‌ی ...  بیشتر