نویسنده = مهدی پور مارالانی، فرناز
تعداد مقالات: 1
1. دلبستگی به خدا و تاب‌آوری در مادران کودکان کم‌توان ذهنی و عادی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 199-215

10.22054/jpe.2015.1914

شهروز نعمتی؛ فرناز مهدی پور مارالانی؛ باقر غباری بناب