تأثیر آموزش مهارت‌های جرات‌ورزی بر بهبود روابط بین همسالان و حرمت‌خود دانش-آموزان دیرآموز

عباسعلی حسین خانزاده؛ الیاس رحیمی؛ الهه استوی

دوره 6، شماره 21 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.5279

چکیده
   جرات­ورزی عنوان عامل مهمی در ارتقاء حرمت­خود و روابط بین فردی، محسوب می­شود. نتایج پژوهشها نشان داده­اند که دانش­آموزان دیرآموز از نظر اعتماد به خود و برقراری روابط بین فردی مشکل دارند. هدف این پژوهش تعیین تأثیر آموزش مهارت­های جرات­ورزی بر بهبود روابط بین همسالان و حرمت خود دانش­آموزان دیرآموز بود. روش پژوهش نیمه­آزمایشی ...  بیشتر