نویسنده = ادیب سرشکی، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. اثر آموزش حالت‌های ذهنی بر نظریه‌ذهن دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1393، صفحه 123-158

مهدی عبداله‌زاده رافی؛ نرگس ادیب سرشکی؛ مریم حسن‌زاده اول؛ معصومه پورمحمدرضای تجریشی؛ عباسعلی یزدانی