تعریف و مفهوم‌سازی نیازهای ویژه، شناسایی و اولویت‌بندی پژوهشی گروه‌های با نیازهای ویژه

علی فرهودیان؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ ماندانا صادقی؛ محمد اسمعیل ساوری؛ لیلا سلیمانی نیا؛ حمیدرضا مقامی

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1394، ، صفحه 62-77

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.1639

چکیده
  این پژوهشبا هدف شناسایی مشکلات گروه‌هایدارای نیازهای ویژه در ابعاد روانی، اجتماعی، معنوی و جسمی در ایران انجامشد. این پژوهش کیفی با روش نظریه زمینه­ای اجرا شد. در این پژوهش نخست پس از بررسی و مطالعة متون و مرور منابع موجود درسراسر دنیا 10 گروه به عنوان افراددارای نیازهای ویژه منظور شده و 100 نفر از این افراد یا نزدیکان‌شان، براساس ...  بیشتر