شیوع نشانه‌های اختلال‌نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی در دانش‌آموزان تیزهوش دورة راهنمایی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال90- 1389 

بهشته نیوشا؛ کامران گنجی؛ مریم ستوده

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1391، ، صفحه 61-94

چکیده
  پژوهش حاضر برای بررسی میزان شیوع نشانه­های اختلال­­­نارسایی­توجه­/بیش­فعالی در دانش­آموزان تیزهوش استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی (همة­گیرشناسی) بود. جامعة آماریرا 34529 نفر دانش­آموز مدارس راهنمایی دولتی و غیر انتفاعی  استان کهگیلویه و بویراحمد که در سال تحصیلی 90-1389 به تحصیل اشتغال ...  بیشتر