نویسنده = سلیمانی، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ سبک اِسناد در دانش‏آموزان پسر نابینا و بینا

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 71-84

عیسی جعفری؛ اسماعیل سلیمانی؛ علی اسماعیلی