نویسنده = شوشتری، مژگان
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثربخشی برنامه سه تایی غنی سازی رنزولی برخلاقیت کودکان تیزهوش دبستانی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 81-95

10.22054/jpe.2016.7113

مژگان شوشتری؛ مختار ملک پور؛ احمد عابدی؛ امیر قمرانی


2. اثربخشی آموزش حافظۀ کاری بر کارکردهای اجرایی و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان با نارسایی در املا

دوره 3، شماره 9، بهار 1392، صفحه 1-20

مختار ملک پور؛ سارا آقابابایی؛ احمد عابدی؛ مژگان شوشتری


4. اثربخشی آموزش برنامۀ فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود عملکرد حل مسأله و دانش و مهارت فراشناخت دانش‌آموزان با نارسایی ویژه در ریاضی

دوره 2، شماره 5، بهار 1391، صفحه 125-144

احمد عابدی؛ مریم قادری نجف آبادی؛ مژگان شوشتری؛ فرشته گلشنی