نویسنده = برزگر سقزچی، عظیمه السادات سید
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی نشست گروهی بر کیفیت زندگی و بهبود روابط خانوادگی در کودکان دارای کم‏توان‎ذهنی

دوره 3، شماره 9، بهار 1392، صفحه 75-92

حسین قمری گیوی؛ عظیمه السادات سید برزگر سقزچی؛ مقصود نادر پیله رود