نویسنده = کاظمی، فرنگیس
تعداد مقالات: 1
1. رابطه الگوهای پردازش حسی با کارکردهای اجرایی در دانش ‏آموزان با اختلال اوتیسم

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 27-48

10.22054/jpe.2016.7366

رقیه اسدی گندمانی؛ فرنگیس کاظمی؛ ابراهیم پیشیاره؛ ژانت هاشمی آذر؛ عباس نسائیان