نویسنده = قدوسی نیا، عطیه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر داشتن کودک با کم توانی ذهنی بر زندگی مادران: رویکرد کیفی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 45-70

10.22054/jpe.2017.20981.1534

مهدی رحیمی؛ حسین افراسیابی؛ طیبه رستم پور گیلانی؛ عطیه قدوسی نیا