نویسنده = سعیدی رضوانی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. پویش الزام های تحولی-تعاملی در آموزش دانش آموزانِ با آسیب شنوایی (مطالعه موردی)

دوره 7، شماره 25، بهار 1396، صفحه 143-173

10.22054/jpe.2017.7723

رحیم شالیان؛ سید امیر امین یزدی؛ حسین کارشکی؛ محمود سعیدی رضوانی؛ سیدمحسن اصغری نکاح