بررسی جامعه‌شناختی وضعیت طرد اجتماعی کم توانان جسمی

ندا خداکرمیان؛ محسن نیازی؛ الهام شفائی

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1399، ، صفحه 169-188

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.49587.2103

چکیده
  در دهه‌های اخیر طرد اجتماعی افراد کم‌توان تبدیل به مبحثی به‌روز برای تحلیل مسائل و مشکلات در سطوح و ابعاد مختلف شده است. در واقع، بارزترین مشخصه وضعیت اجتماعی افراد کم‌توان مسئله طرد اجتماعی آنان می‌باشد. بر این اساس هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان طرد اجتماعی افراد کم‌توان و میزان تفاوت آن بر مبنای نوع کم‌توانی ، شدت و علت کم توانی ...  بیشتر