ویژگی‌های شخصیتی و مکانیسم‌های دفاعی بزهکاران پسر کانون اصلاح و تربیت بر اساس نوع جرم

شمین صدری؛ شهلا پزشک؛ معصومه طیب‌لی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1395، ، صفحه 179-197

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7372

چکیده
    هدف از پژوهش حاضر مقایسه ویژگی­ های شخصیتی بزهکاران و مکانیسم­ های دفاعی پسران بزهکار در 6 دسته جرم سرقت، ضرب ‌و جرح، مواد، قتل، آدم­ربایی و جرائم جنسی بود. نمونه پژوهش شامل 60 نفر از بزهکاران پسر 15 تا 18 ساله ­ی کانون اصلاح و تربیت شهر تهران بودند که به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. از پرسشنامه ویژگی­های شخصیتی ...  بیشتر