بررسی ارتباط استرس والدینی، مقابله مذهبی و سازگاری زناشویی در والدین کودکان با اختلال اتیسم

سیدرضا فلاح چای؛ عارفه موذن جامی؛ مریم فلاحی

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، ، صفحه 115-133

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.24665.1621

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه استرس والدینی، مقابله مذهبی و سازگاری زناشویی در والدین کودکان با اختلال اتیسم انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 124 نفر از مادران و پدران دارای کودک مبتلا به اختلال اتیسم در شهر مشهد بود که با شیوه نمونه‌گیری در‌دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. داده‌های این مطالعه از پرسشنامه‌های ...  بیشتر