اثربخشی هنردرمانی (هنرهای بصری) در بهبود علایم منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در مرکز روزانه اعصاب و روان احبا

فاطمه حکاک خادم؛ سید سعید سید احمدی زاویه

دوره 9، شماره 33 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 97-116

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.31038.1753

چکیده
  هنردرمانی به عنوان یکی از شیوه‌های روان‌درمانگری می‌تواند در تشخیص و درمان بسیاری از اختلالات راهگشا باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشیِ هنردرمانی (هنرهای بصری)، بر روی علایم منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در مرکز اعصاب و روان احبا انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون بود. جامعه ...  بیشتر