نویسنده = زید آبادی نژاد، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه سبک‌های یادگیری در دانشجویان نابینا و بینا

دوره 4، شماره 13، بهار 1393، صفحه 15-27

احمد یارمحمدیان؛ رویا چوپان زیده؛ فاطمه زید آبادی نژاد؛ فهیمه حسن نتاج