نویسنده = تازیکی، طیبه
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی روش درمان با کمک حیوانات بر بهبود نشانه‌های کودکان اتیستیک

دوره 4، شماره 15، پاییز 1393، صفحه 150-169

طیبه تازیکی؛ سعید حسنزاده؛ غلامعلی افروز؛ باقر غباری بناب؛ سوگند قاسمزاده